Meidän arvomme
- Syvähenkisyys
- Lähimmäisenrakkaus 
- Suvaitsevaisuus 
- Ekologisuus

Gnostilaisen Seuran yleisöluennot esittelevät gnostilaisuuden aatesisältöjä tieteellisestä näkökulmasta.

Gnostilainen messu on universaali jumalanpalvelus.

Gnostilaisessa Riitissä puolestaan painottuu gnostilaisuuden esoteerinen ja mystinen aspekti.

Nettiluennot johdattelevat sinut viisauden poluille.

Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

Mandala
Lumme

Oletko valmis jakamaan seuraavat käsityksemme?

 

♦ Ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.


♦ Henkisyys peittyy helposti aineellisen maailman hälyn alle, jos emme kuuntele sisintämme. Kun ihminen on tietämätön henkisyydestään ja sisäisestä Valostaan, hän elää pimeydessä.

 

♦ Kaikki olevainen on syntynyt kaikkeuden mielen – universaalin kosmisen tietoisuuden – tahdosta, joka läpäisee kaiken näkyvän ja näkymättömän. Voimme kutsua sitä Jumalaksi, Valoksi, Ykseydeksi tai Absoluutiksi. Ihmisen sielu on osa kaikkeuden tietoisuutta.
 

♦ Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Valo sisimmässään. Kun ihminen on kehittynyt näin pitkälle, hän pääsee vapaaksi pimeydestä ja hänestä tulee Valon lapsi – hänen sanotaan saavuttaneen gnosiksen.

Luento gnostilaisuudesta 
"Avoin koulu Valoa etsiville"

Sunnuntaina 9.10.2016 klo 16.00

Paikka: Uudenmaankatu 33, Helsinki

 

Luennoitsijana Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja fil.maist. Pentti Tuominen:

"Jumalakäsityksistä"

– Jos on vain yksi Jumala, miksi on niin monta erilaista jumalakäsitystä?

 

Luennolle voivat osallistua kaikki gnostilaisuudesta kiinnostuneet. Vapaaehtoinen oviraha kulujen kattamiseksi olisi kaunis ele.

Luennon tauolla tarjoillaan teetä ja pikkupurtavaa.

Gnostilaisuus:

  • on yli 2000 vuotta vanha uskonnollinen filosofia

  • ilmentää ikiaikaisia viisauksia ja puhdasta jumalauskoa sekä rakkauden sanomaa

  • ei ole dogmaattinen, vaan suhtautuu suvaitsevaisesti muihin uskontoihin

  • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

  • asettaa tavoitteeksi gnosiksen saavuttamisen –  sielun yhteyden jumalalliseen tietoisuuteen

  • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

Uskonnollisessa mielessä gnostilaisuus katsoo, että sielussa on ihmisen todellinen olemus. Sielu on kuolematon. Se on kipinä jumalallista tietoisuutta, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen – kotiinsa Valon valtakuntaan.

Filosofisena maailmankatsomuksena gnostilaisuus katsoo, että ihmiselämän tarkoituksena on henkisen kehityksen kautta saavuttaa gnosis eli tietoisuus sisimpäänsä kätkeytyvästä jumalallisesta voimasta ja sielunsa jumalallisesta alkuperästä. Tähän pyrkiessään ihmisen tulee täyttyä viisauden valosta, hänen henkisen olemuksensa tulee eheytyä, hänen tulee toimia eettisesti oikein sekä hylätä aineellisten tarpeidensa ensisijaisuus.

Gnostilaisuus on uskonnollinen elämänkatsomus

Perinteinen gnostilaisuus oli uskonto, joka muotoutui Lähi-Idässä ajanlaskuamme edeltäneellä vuosisadalla. Sen ydin – oppi gnosiksesta – on kuitenkin tuhansia vuosia vanhempi.

Nykyisin puhumme uusgnostilaisuudesta. Se kiteyttää ikivanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat uskonnollis-filosofista ajatus­jatku­mo­a tuhansien vuosien ajalta.

 
Gnostilaisen Seuran tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengenperintöä, levittää gnostilaisuuden tuntemusta, edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle, lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisen­rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä..


Seuraan kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea. Seuralla on nykyisin toimintaa Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Lohjalla.


Seura toimii aktiivisesti:

  • järjestämällä yleisöluentoja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä ja kokouksia

  • harjoittamalla ja tukemalla tutkimustoimintaa

  • julkaisemalla opetus- ja tiedotusaineistoa painotuotteina, verkkoaineistoina ja muissa muodoissa.

► Mitä on gnostilaisuus?
Siirry salasanasuojatuille jäsensivuille

 


 

"Gnostilaisuus" vai "Gnostisismi"?
"Gnostilainen" vai "Gnostinen"?


Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilaisuus" ja "gnostisismi" tarkoittavat samaa asiaa.

Joskus kysytään, kumpi on oikea termi: "gnostilainen" vai "gnostinen". Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilainen" on oikea termi ja sen selityksenä on: "gnostikko; gnostilaisuuteen kuuluva; gnostilaisuuden mukainen". Sanaa "gnostinen" Kielitoimisto ei tunne.

GNOSTILAINEN MESSU JA
G-KLUBI
sunnuntaina 11.9.2016
 klo 16.00
Gnostilaisessa messussa hiljennymme klassisen musiikin ja viisaiden ajatusten äärellä. 
Messun jälkeen siirrymme kahvion puolelle noin klo 17 G-klubiin, jossa keskustelemme alustuksen pohjalta nautiskellen teetä ja pikkupurtavaa.
Paikka on Helsingissä Uudenmaankatu 33.
Karttalinkki

"Mystinen gnostilaisuus"
- YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa haastatellaan Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

GNOSTILAISEN MESSUN MUSIIKKI CD-LEVYNÄ

 

Tästä voit tutustua levyn sisältöön ääninäyttein

 

 


Liittymällä Gnostilaisen Seuran jäseneksi pääset osalliseksi monista jäseneduista.

Jäsenmaksu on 36 €/vuosi.

Liittymisvuonna maksu on 3 €/kk vuoden jäljellä olevien täysien kuukausien mukaan.

Tästä pääset
jäsenhakemussivulle