Egyptin uskonnot


Toinen suuri kulttuuri syntyi Niilin varsille, jossa tulvien vuosittainen toistuminen teki maat hedelmälliseksi. Tämä loi perustan monien eri kansojen ja heimojen paikallisille kulttuureille, joita syntyi 5200 ‑luvulta eaa. alkaen Niilin ylä- ja alajuoksujen rannoille. Yhdistyneen Egyptin kuningaskunta syntyi 3200 ‑luvulla eaa. ja oli voimissaan kolmen vuosituhannen ajan.

Muinaisessa Egyptissä palveltiin useita jumalia, joista tärkeimpiä olivat luojajumala Ra, viisauden jumala Thot ja manalan jumala Osiris. Jumalten uskottiin asuttaneen maata ennen ihmisten luomista. Lisäksi uskottiin esi-isien henkien elävän kuoleman jälkeen tuonpuoleisessa ja myös ihmisten keskuudessa sekä omaavan jumalaista voimaa ja kykenevän auttamaan ihmisiä. Tämä käsitys tuonpuoleisessa elävien henkiolentojen kyvystä auttaa maan päällä eläviä ihmisiä esiintyi jo alkukantaisissa animistisissa uskonnoissa ja se jalostui Egyptissä käsityksiksi, jotka ovat siirtyneet myös moniin myöhempiin uskontoihin – gnostilaisuus mukaan lukien.

Muinaisessa Egyptissä uskottiin, että ihminen joutui kuollessaan viimeiselle tuomiolle Osiriksen eteen ja että hänen sydämensä punnittiin vaa'alla, jossa vastapainona oli oikeudenmukaisuuden ja totuuden sulka. Jos sulka ja sydän olivat samanpainoiset, ihminen pääsi tuonpuoleiseen maailmaan, mutta jos vaaka ei ollut tasapainossa, ihminen tuomittiin kadotukseen eli hän joutui elämään ja kuolemaan uudestaan. Tämä egyptiläinen käsitys ihmisen tekojen arvioinnista kuoleman jälkeen on lainattu moniin muihinkin uskontoihin. Tämä käsitys samoin kuin egyp­tiläisten käsitys jälleensyntymisestä esiintyy toisintoina monissa muissa uskonnoissa – kuten gnostilaisuudessa.

 

 

"Idän uskonnot"