Basilidelaisuus

Basilidelaisuus oli gnostilainen lahko, jonka aleksandrialaisen Basilideksen seuraajat perustivat toisella vuosisadalla. Basilides oli yksi Va­lentinoksen opettajista. Basilidelaiset kutsuivat Todellista Jumalaa mys­tisellä nimellä "Abraxas", jonka kabbalistinen lukuarvo vastasi "taivaiden ja päivien" lukua. Todellisesta Jumalasta oli erilaisten välivaiheiden kautta virrannut eli emanoitunut Valon valtakunta ja aineellinen maailma. Heidän käsityksensä mukaan ihmisillä oli kaksi sielua, joista järkisielu pyrki olemaan hallitseva ja tarvitsi apua Valon valtakunnasta. Basilidelaiset jakoivat ihmiset kolmeen luokkaan: materiaaliseen, älylliseen ja hengelliseen.Abraxas-amuletit ovat olleet pahalta suojaavien taikakalujen tapaan käytettyjä koruja. Löydetyt amuletit ovat olleet 100 - 400 -luvuilta.