Ecclesia Gnostica

 

Ecclesia Gnostica -kirkolla on seurakuntia Yhdysvalloissa viidessä läntisessä osavaltiossa (Kaliforniassa, Washingtonissa, Oregonissa, Utahissa ja Arizonassa) sekä myös Norjassa. Kirkon pää­paikka on Los Angelesissa.

 

Ecclesia Gnostica –kirkon edeltäjä oli australialaissyntyisen Ronald Powellin (1916–1977) Lontoossa vuonna 1953 perustama "Pre-Nicene Gnosto-Catholic Church" ("Esinikealainen gnostilais-katolinen kirkko"). Kirkon nimivalinta johtui Powellin halusta perustaa sen opetukset ennen vuoden 325 Nikean kirkolliskokousta vaikuttaneiden gnostilaisten oppineiden viisauksiin. Powell muutti vuonna 1971 Yhdysvaltoihin, jossa hän kuoli 1977. Sen jälkeen kirkon toiminta hiipui. Nykyisin sitä ohjataan Melbournesta käsin ja sen rinnalla on vuonna 1991 perustettu, Australiassa ja Uudessa Seelannissa ilmestyvä New Dawn ‑aikakauskirja. Lisäksi yhteisö ylläpitääwww.gnostic.info ­‑nimistä verkkosivustoa sekä toimii gnostilaisten kirjojen jakelukanavana. "Pre-Nicene Gnosto-Catholic Church" -kirkon pohjalta syntyi vuonna 1959 Yhdysvaltoihin "Ecclesia Gnostica" ("Gnostilainen kirkko") -ni­mi­nen kirkko, joka toimii hyvin vilkkaasti.

Ecclesia Gnostica -kirkko määrittelee julkaisuissaan uskonkäsityksensä seuraavasti:

 • Tuonpuoleisessa on alkuperäinen korkein henkinen Ykseys (Jumala), josta kaikki muut henkiset olennot ovat virranneet (emanoituneet). Henkisen ja aineellisen maailman ovat luoneet korkeinta Ykseyttä alemmat olennot.

 • Luojaolentojen tarkoituksena on ollut pysyvästi erottaa ihmiset henkisestä Ykseydestä (Jumalasta).

 • Ihmisen ulkoinen puoli on luotu aineelliseksi ja sisäinen puoli on saanut kipinän korkeimmasta henkisestä Ykseydestä.

 • Tuonpuoleisesta pyhyydestä peräisin oleva kipinä uinuu ihmiskehon aineellisessa ja sielullisessa vankilassaan ja sen tietoisuus on ruumiin ja mielen voimien tainnuttama.

 • Ihmisessä uinuva kipinä ei ole korkeimman Ykseyden hylkäämä, vaan Ykseys yrittää jatkuvasti herättää ja vapauttaa kipinän.

 • Ihmisen sisimmän olemuksen heräämisen saa aikaan pelastava tietoisuus eli gnosis.

 • Pelastavaa tietoisuutta, gnosista, eivät saa aikaan usko, hyvät teot tai käskyjen noudattaminen, vaan nämä voivat luoda korkeintaan otolliset olosuhteet, jotka johtavat vapauttavaan tietoisuuteen.

 • Uinuvan kipinän heräämistä auttavista olennoista erityisen merkittävä on korkeimmasta Ykseydestä emanoitunut, Sofiaksi eli Viisaudeksi kutsuttu naispuolinen olento, joka oltuaan osallisena maailman luomisessa on siitä lähtien opastanut ihmisiä.

 • Ammoisista ajoista alkaen korkein Ykseys on lähettänyt valon sanansaattajia, joiden tehtävänä on ollut tietoisuuden, gnosiksen, edistäminen ihmissieluissa.

 • Näistä valon sanansaattajista tähän mennessä suurin on ollut Jeesus.

 • Jeesuksen pappeus ilmeni kahdella tavalla: hän oli opettaja, joka opasti löytämään tien gnosikseen, ja hän oli ylimmäinen pappi, joka opasti pyhiin toimituksiin eli sakramentteihin.

 • Jeesuksen opettamat sakramentit ovat voimallisena apuna pyrittäessä gnosikseen.

 • Sakramenttien henkisten kokemusten avulla ja pyrkimällä tinkimättömästi kohti gnosista ihmissielut voivat vähitellen vapautua aineellisesta ja henkisestä vankeudestaan sekä saavuttaa pelastavan tietoisuuden ja palata ylimpään Ykseyteen. 

Ecclesia Gnostica -kirkolla on kahdeksan pyhää toimitusta eli sakramenttia, joista viisi ensimmäistä perustuu gnostilaiseen Filippuksen evankeliumiin:

 1. Kaste.

 2. Viimeinen voitelu. 

 3. Ehtoollinen.

 4. Lunastuksen sakramentti, jonka tarkoituksena on "vapauttaa ihminen demiurgin kahleista" ja synneistä.

 5. Morsiushuoneen sakramentti, jonka tarkoituksena on uudistaa sielun suhde "jumalalliseen kaksoseensa" eli taivaalliseen opastajaansa, sekä sinetöidä lunastuksen sakramentti yhdistämällä sielu "täydellisyyden morsiamena" Jumalaan.

 6. Konfirmaatio.

 7. Katumuksen sakramentti.

 8. Avioliiton sakramentti.

Ecclesia Gnostica -kirkko järjestää viikoittain jumalanpalveluksia ja messuja, joiden yhteydessä on ehtoollinen. Kirkollisissa tapahtumissa ja juhlapäivissä Ecclesia Gnostica -kirkko noudattaa kristillisen kirkkovuoden kalenteria. Lisäksi kirkko viettää muun muassa gnostilaisen opettaja Valentinoksen sekä gnostilaisen profeetta Manin muistopäiviä.

Ecclesia Gnostica -kirkon toimintaa tukevana esoteerisena toimintalinjana on "The Gnostic Society" ("Gnostilainen seura") ‑niminen maallikkoyhteisö, jonka perustivat vuonna 1928 veljekset James Morgan Pryse ja John Pryse tarkoituksenaan tutkia gnostilaisuutta ja länsimaisia esoteerisia perinteitä yleensä. Nykyisin seura ylläpitää www.gnosis.org ‑nimistä verkkosivustoa, joka sisältää muun muassa esitelmä- ja saarnatekstejä sekä kirjoituksia gnostilaisuuteen liittyvistä tutkimuksista. 
 

Edellä oleva teksti on tekijän ja kääntäjän luvalla lainattu Johann Erlen kirjasta " Das dritte Jahrtausend des Gnostizismus", joka on julkaistu suomeksi nimellä "Gnostilaisuuden kolmas vuosituhat".