Paulikiaanit ja bogomiilit


Paulikiaanit oli markionilaisuuteen ja manikealaisuuteen pohjautuva gnostilainen lahko, joka syntyi 600-luvulla Armeniassa. Se ei hyväksynyt mitään sakramentteja eikä papistoa, ei myöskään käsityksiä Jumalan kolminaisuudesta eikä kiirastulesta. Bulgariaan 900-luvulla siirrettyjä paulikiaaneja sanottiin bogomiileiksi heitä johtaneen bulgarialaisen Bogomil-nimisen papin mukaan.


Bogomiilit samaistivat Saatanan Vanhan testamentin luojajumalaan, Jahveen, ja halusivat vapautua pahasta ankaran askeesin avulla. He hylkäsivät katolisen kirkon opit ja muodot ja sisällyttivät uskonnolliseen julistukseensa voimakkaan protestiin vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. Bogomiilit saivat paljon kannattajia ja heistä tuli vakava kilpailija Bysantin kirkolle, joka vainosi bogomiileja harhaoppisina. Vasta 1100-luvulla Bysantin onnistui tukahduttaa bogomiilit, mutta sillä oli edelleen tukialueita ja kannattajia Balkanilla ja Bosniassa. Bogomiilien ajatukset vaikuttivat myös kataarilaisuuteen.