Gnostilainen kumppanuuden siunaaminen: Avioliitto, avoliitto, parisuhde

Yleistä

Jos kysseessä on avioliiton siunaaminen, pari tulee sitä ennen vihkiä maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Ennen vihkimistä viranomainen tutkii avioliiton esteet. Esteiden tutkintatodistus pitää hankkia ennen vihkimistä ja se on annettava vihkijälle ennen vihkimistä. Vihkiparin täytyy todistaa henkilöllisyytensä vihkijälle. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa. Maistraatissa tai käräjäoikeudessa solmittu avioliitto rekisteröidään väestötietojärjestelmään vihkijän tekemän ilmoituksen perusteella. Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta.

 

Kumppanuuden (avioliiton, avoliiton, parisuhteen) siunaustilaisuus voidaan suorittaa gnostilaisen käytännön mukaisesti, jolloin esilukijana voi toimia kuka tahansa henkilö. Pappia ei tarvita. Tämä tilaisuus voidaan järjestää joko kotona tai muualla sen mukaan kuin asianosaiset sopivat, myös luonnossa. Pari voi myös tilata tilaisuuteen esilukijaksi Gnostilaisen Seuran kouluttaman Adeptin, jolloin tästä palvelusta laskutetaan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu sekä matkakulut.
 

Kumppanuuden siunaustilaisuuden alkuvalmistelut


Tilaisuuden puitteet ja koristelu voidaan järjestää pariskunnan toiveiden mukaisesti. Pienellä pöydällä voi olla valkoinen liina ja kukkia sekä palava kynttilä. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen pyhä luonne.

KUMPPANUUDEN SIUNAUSTILAISUUDEN KAAVA


Seuraava kumppanuuden (avioliiton, avoliiton, parisuhteen) siunaustilaisuuden juhlamenojen kaava ei ole kristillinen eikä minkään muunkaan kirkkokunnan oppien mukainen, vaan puhtaasti gnostilainen. Kaavaa voidaan käyttää avio- ja avoliiton sekä parisuhteen siunaamiseen. Omien lisäysten ja poistojen teko kaavaan on sallittua.

[Kaavan tekstissä on hakasulkeissa olevia osia, jotka ovat valinnaisia ja voidaan jättää poiskin.]

Pari seisoo vierekkäin. Muut paikalla olijat voivat asettua vapaasti kummallekin sivuille. Esilukija seisoo parin edessä.

 

Esilukija:

Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet liittämään X ja Y (morsiamen ja sulhasen etunimet) pariskunnaksi ja antamaan siunauksemme heidän kumppanuudelleen.

Jumala on kaiken rakkauden lähde ja meidän ihmisten tehtävänä on heijastaa jumalallista rakkautta toisiimme. Vasta rakkaus saa meidät tuntemaan itsemme täysiksi ihmisiksi.

[ Vanhassa gnostilaisessa perinteessä kerrotaan, että Valon maailmassa elävissä sieluissa ovat tasavertaisina läsnä sekä feminiinisuus että maskuliinisuus, mutta kun tulee sielun aika laskeutua maan päälle ihmisen kehoon, sen pitää valita sukupuoli. Naisen kehoon laskeutuneen sielun toinen puolikas – maskuliinisuus – jää Valon maailmaan, ja vastaavasti sinne jää myös miehen kehoon laskeutuneen sielun toinen puolikas – feminiinisuus. Näiden Valon maailmaan jääneiden kaksospuolikkaiden tehtävänä uskotaan olevan maan päälle laskeutuneiden sielujen opastaminen ja tukeminen. Kun ihminen sitten aikanaan kuolee, hänen sielunsa palaa Valon maailmaan ja yhtyy jälleen taivaalliseen kaksospuolikkaaseensa, ja on taas täydellinen. ]

Voimme ajatella, että kun maan päällä elävä ihminen rakastuu toiseen ihmiseen, hän ikään kuin kohtaa taivaallisen kaksospuolikkaansa. Hän löytää toisen ihmisen, joka voi täydentää häntä tässä elämässä, ja ehkä myös tukea ja opastaa kuten taivaallinen kaksospuolikas tekisi. Näin kahden ihmisen kumppanuus toteuttaa Jumalan suurta suunnitelmaa: Rakkaus on elämän laki.

 

[Esilukija (lukee jomman kummman kahdesta vaihtoehdosta A tai B):

Vaihtoehto A:

Kirjailija Kahlil Gibran on kirjoittanut Rakkaudesta näin:

Rakkaus antaa vain itsensä ja ottaa ainoastaan omastaan. Rakkaus ei omista mitään eikä kukaan voi sitä omistaa. Sillä rakkaudelle riittää rakkaus.

Jos te rakastatte, mutta ette voi luopua omista toiveistanne, niin olkoon toiveenne tämän kaltaiset:

 • Sulaa ja muuttua virtaavan puron kaltaiseksi, joka laulaa yölle omaa säveltään.
 • Oppia tuntemaan liian suuren hellyyden tuskan.
 • Haavoittua käsittäessänne rakkauden. Ja vuotaa verta mielellään ja iloiten.
 • Herätä päivän sarastaessa sydämessään siivet ja kiittää uudesta rakkauden päivästä.
 • Levätä keskipäivällä ja miettiä rakkauden hurmaa.
 • Palata illalla kotiin kiitollisena.
 • Ja sitten nukahtaa rukous sydämessänne rakkaimpanne puolesta ja kiitoshymni huulillanne.” ]

TAI

[Esilukija:

Vaihtoehto B:

Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä sanotaan:

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus."]

 

Esilukija:

Rakkaat ystävät, X ja Y (morsiamen ja sulhasen etunimet), te olette toisianne rakastamalla saavuttaneet hengen yhteyden ja päättäneet liittää myös elämänpolkunne yhteen.

Rakkaus yhdistää teitä niin aineessa kuin hengessä.

Rakkaus saa teidät näkemään itsenne toisen kautta kuin peilistä.

Rakkaus on kuin ravinteikas maa, josta teidän henkinen kasvunne versoaa.

(pieni tauko)
 

Esilukija:

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiini lausumalla yhteen ääneen ”Lupaan”.

Lupaatteko Jumalan ja näiden ystävienne silmien edessä,

 • että kunnioitatte toisianne (vastaus)
 • että kuuntelette, keskustelette ja kannustatte toisianne (vastaus)
 • että suvaitsette erilaisuutta toisissanne (vastaus)
 • että huomioonotatte toistenne tarpeet (vastaus)
 • että suojelette, autatte ja tuette toisianne (vastaus).

(pieni tauko)
 

Esilukija:

Kääntykää nyt toisianne kohti, asettakaa kätenne ranteiden kohdalta ristiin, oikea käsi päällimmäisenä, tarttukaa toisianne ristikkäin käsistänne. Tämä ote kuvaa sidosta, jonka nyt teette.

Esilukija (jatkaa, kun ristiote on valmis):

Tahdotteko rakastaa toisianne niin hyvinä kuin vaikeina aikoina ja auttaa toisianne saavuttamaan hyvän elämän ja tahdotteko näin jatkaa kulkuanne yhdessä, elämänkumppaneina?

Tahdotko sinä X (morsiamen etunimi)?

(vastaus)

Tahdotko sinä Y (sulhasen etunimi)?

(vastaus)

Voitte purkaa ristiotteen ja kääntyä jälleen minua kohti.

 

Esilukija (jatkaa, kun ovat kääntyneet):

Antakaa nyt minulle sormuksenne.

(morsian ja sulhanen tai tai kaaso ja bestman antavat sormukset esilukijalle.)

 

Esilukija (pitää sormuksia koholla ja lausuu):

Siunatkoon Jumala teidän kumppanuutenne, jonka merkkinä on sormus.

 

Esilukija (antaa sulhaselle ja morsiamelle sormukset):

Pankaa sormus toistenne vasemman käden nimettömään.

(Laittavat)

Kääntykää nyt toisianne kohti, tarttukaa toisianne molemmista käsistä ja toistakaa seuraavat sanani yhteen ääneen:

”Olkoon tämä sormus /

merkkinä sinulle /

siitä, että haluan /

jakaa elämäni kanssasi.”

(pieni tauko)

Voitte nyt vielä sinetöidä kumppanuutenne suutelemalla toisianne.


Esilukija:

Kääntykää jälleen minua kohti.

Kaikki me täällä olevat liitämme teidät nyt pariskunnaksi, jota sitoo yhteen rakkaus ja antamanne lupaukset.

 

Esilukija:

Antakoon Pyhä Jumala, kaiken hyvyyden ja rakkauden lähde, teille X ja Y (morsiamen ja sulhasen etunimet) siunauksensa ja auttakoon teitä liittymään toisiinne keskinäisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa niin, että kasvaisitte yhä läheisempään yhteyteen eikä mikään erottaisi teitä.

Valaiskoon Jumalan Viisaus teidän yhteistä polkuanne ja auttakoon teitä luottamaan toisiinne, ja vahvistakoon teitä niin, että vaikka jokin koettelemus kohtaisi teitä, se veisi teitä entistä lähemmäksi toisianne.

Ohjatkoon Jumalan Rakkaus teitä kaikissa elämänne vaiheissa rakastamaan toisianne, pysymään toisillenne uskollisina, palvelemaan toisianne ja pitämään huolta toisistanne läpi elämänne. 
– Niin tapahtukoon
.

 

Musiikkia:

 • pariskunnan toivomuksen mukaan tallenteelta tai livenä soittaen ja/tai laulaen.

Esilukijan (Adeptin) palveluhinnasto:

 

Gnostilaisen Seuran jäsenen tilatessa100 €/tilaisuus
Muiden tilatessa200 €/tilaisuus
Matkakulut Adeptin omalla autolla0,40 €/km
Matkakulut julkisilla kulkuneuvoillaTaxiyhtiön / Liikennöitsijän hinnaston mukaan

 

SAAT SÄHKÖPOSTIISI LASKUN TILAUKSESTASI.

 

Maksun tulee näkyä Gnostilaisen Seuran tilillä viimeistään 3 pv ennen tilaisuutta.

Tilaan Gnostilaisen Seuran esilukijan (Adeptin) alla mainittuun kumppaanuuden siunaustilaisuuteen:

*
*
*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Esilukijan (Adeptin) palveluhinnasto:

 

Gnostilaisen Seuran jäsenen tilatessa100 €/tilaisuus
Muiden tilatessa200 €/tilaisuus
Matkakulut Adeptin omalla autolla0,40 €/km
Matkakulut julkisilla kulkuneuvoillaTaxiyhtiön / Liikennöitsijän hinnaston mukaan

 

Maksun tulee näkyä Gnostilaisen Seuran tilillä viimeistään 3 pv ennen tilaisuutta.