Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

 

GNOSTILAISUUS ON POLKU KOHTI SISÄISTÄ EHEYTTÄ JA OLEVAISEN YMMÄRTÄMISTÄ

 

Gnostilaisuus on henkisen uudestisyntymisen filosofia, jonka tavoitteena on korkeamman Itsen löytäminen eli gnosis.

kr. gnosis = tieto, syvä ymmärrys, sisäinen tietoisuus

 

MIKÄ POHJIMMALTAAN ON IHMINEN?

 

Onko ihminen vain kehossa asuva "alempi minä" vai jotain suurempaa? Meidän mielestämme ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä henkisyydestään ja sisäisestä valostaan, he elävät pimeydessä. Yleensä tarvitaan joku herätys – esim. henkilökohtainen kriisi – jotta ihminen huomaisi olevansa muutakin kuin aineellinen keho.

 

Lue lisää 

 

Klikkaa tästä luisätietoa filosofiastamme.
Klikkaa tästä luisätietoa historiastamme.
Klikkaa tästä luisätietoa itseopiskelumahdollisuuksista.

MIKÄ ON SIELU?

 

Usein sanomme, että ihminen koostuu ruumiista, mielestä ja sielusta. Ruumis on meidän kulkuvälineemme tässä elämässä. Mieli on se, jonka itse tunnemme – meidän alempi minämme, sielumme alempi osa – kaikkine hyveineen ja paheineen. Sielu on meidän ylempi Itsemme - henkinen olemuksemme - jota voisi sanoa myös meidän tietoisuudeksemme. Sielu on se osa meistä, joka jälleensyntyy meidän ruumiimme kuoleman jälkeen.


Sielu on meidän tietoisuutemme – todellinen olemuksemme. Sen alkuperäinen koti on Valon ja Kosmisen Tietoisuuden maailmassa. Kun me synnymme tähän aineelliseen maailmaan, me unohdamme todellisen alkuperämme ja meidän tietoisuutemme eteen vedetään verho. Me emme enää käsitä, mistä olemme tulleet, keitä me todella olemme ja mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mikä on matkamme tarkoitus, mitä on syntymä ja mitä on jälleensyntyminen. Siirryttyämme Valon maailmasta tähän aineen maailmaan, meiltä katosi Gnosis. Se on kuitenkin mahdollista saavuttaa uudelleen.

Katso tästä videot: "Mikä on sielu?" ja "Sielun tie".

GNOSTILAISEN SEURAN TUNNUSKUVA ON VALKOINEN JOUTSEN

 

Gnostilaisen Seuran tunnuskuvana on valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa. Kuvion alaosa muodostaa ympyrän, elämänpyörän ja ikuisuuden vertauskuvan, josta joutsenen pää sielun symbolina tähyää kohti valoa. Kokonaisuudessaan se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen Itsen löytämistä, gnosista.

 

Esoteerisena symbolina joutsen edustaa jumalallista viisautta, joka on ihmisten saavuttamattomissa. Joutsen on myös tarunomainen lintu. Kun joutsenelle (allegorisesti) annetaan ravinnoksi vedellä sekoitettua maitoa, joutsen erottaa ne toisistaan, juo maidon ja jättää veden, ilmaisten siten sisäistä viisautta – sillä maito edustaa symbolisti henkeä ja vesi ainetta.

Hyvin sanottua:

"Niin kuin aurinko valaisee maailman, niin valaisee tietoisuus ihmismielen ... jumalten sielu on tietoisuutta."
- Corpus Hermeticum, Asklepios - Täydellinen saarna

"Ihminen, joka ei ole kulkenut intohimojensa helvetin läpi, ei myöskään koskaan ole voittanut niitä."
- Carl G. Jung

"Sellaisessa ei ole tilaa Jumalalle, joka on täynnä itseään."
- Juutalainen sanonta

"Universumin perustavanlatuisimmat prosessit näyttävät tapahtuvan tilan ja ajan tuolla puolen, mutta niiden vaikutukset ovat havaittavissa tilassa ja ajassa."
- Erään kvanttifyysikon toteamus

"Uskonnot ovat mielen vankiloita, kaventuneita näkökulmia todellisuuteen"
- Erään mystikon toteamus

"Elämässäsi on kaksi tärkeää päivää: päivä, jolloin synnyit, ja päivä jolloin saat selville, miksi."
- Mark Twain

"Joka tuntee vain yhden uskonnon, ei tunne yhtään."
- Max Müller

"Aine on jäätynyttä valoa."
- Kvanttifyysikko David Bohm

"Älä kulje perässäni, en ehkä johda. Älä kulje edelläni, en ehkä seuraa. Kulje vain rinnallani ja ole ystäväni.
- Tuntematon