Pentti Tuominen

GNOSIS – Löytöretkiä sisimpään itseen

Basam Books 2019

 

Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kokonaisesitys gnostilaisesta filosofiasta ja sen historiasta.

Kirja kertoo mystisestä alkutiedosta (gnosiksesta), jota ihminen on tavoitellut koko historiansa ajan. Sivuilta selviää, miten alkutieto on ymmärretty muinaisen Egyptin mysteerikouluissa, Lähi-Idän ja Intian uskonnoissa, antiikin filosofien ja alkukristillisen ajan gnostikkojen ajattelussa sekä hermeettisessä kirjallisuudessa ja kabbalassa. Kirjassa kerrotaan myös siitä, miten Jeesus opetti gnosista.

Kirjassa on myös selkeä kooste uusgnostilaisesta filosofiasta ja teologiasta sekä katsaus gnosiksesta ja ykseysajattelusta tuttujen kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa: Paulo Coelho, Eino Leino, Sven Krohn, Pentti Saarikoski ja Jenni Haukio. Kirjan lopussa on metodinen luku ”Miten löydän sisimmän itseni”. Kirja päättyy havaintoon, että vuorelle johtaa monta polkua, jotka kaikki päättyvät saman totuuden äärelle.

Tämän teoksen pitäisi kuulua jokaisen gnostilaisesta ajattelusta kiinnostuneen kirjahyllyyn.
 

Kirja on kovakantinen ja siinä on 207 sivua.


Hinta 25 € (sis. postikulut)

Tilaa kirja tästä


Kirja on valittu Ultra-lehden järjestämässä kilpailussa vuoden 2019 rajatieto-kirjaksi.
Lue perustelut tästä:

https://www.youtube.com/watch?v=0DG-e2UNPew

 


Lukijapalautteita

 

"Täytyy kiittää erinomaisen kirjan kirjoittamisesta. Gnosis on aivan loistava teos ja se ansaitsisi jonkun palkinnon." E.K.

"Olen viettänyt paljon aikaa tutustuessani mainioon uutuuskirjaasi, Gnosikseen. Sehän on mieltä kiehtovaa historiaa, josta ei oppikouluni aikana juurikaan kerrottu." L.I.


 

Hermes Trismegistos

CORPUS HERMETICUM,

Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia

Aatma 2019

Muinaisen Egyptin papit olivat jo ennen antiikin aikaa koonneet yhteen suuren joukon muinaisia viisaustekstejä, mutta kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut Egyptin 332 eaa., papisto sai hyvän syyn kääntää niitä myös kreikaksi. Papit julkaisivat tekstit Thot-jumalan nimissä. Thot oli muinaisen Egyptin viisauden jumala ja jumalallinen opas, joka ohjasi kuolleitten sieluja tuonpuoleiseen. Thot-jumalan vastine kreikkalaisessa mytologiassa oli Hermes, minkä vuoksi egyptiläiset papit viisaustekstejä kreikaksi julkaistessaan merkitsivät niiden tekijäksi nimimerkin ”Hermes Trismegistos”. Nimen loppuosa on muinaiskreikkaa ja tarkoittaa ”kolmesti suurin”.

Tämä tekstikokoelma käsitti alun perin kymmeniä kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu useassa vaiheessa. Kokoelmaan oli koottu salaisuuksia jopa kaikkein vanhimmista teksteistä, kuten egyptiläisestä mytologiasta, pyramiditeksteistä, sarkofagiteksteistä ja kuolleiden kirjan eri versioista. Kokoelmaa pidetään suuressa arvossa sen vuoksi, että vaikka sen tekstit oli koottu yhteen luultavasti 300-100 eaa., ne ammensivat suoraan muinaisten mysteerien alkulähteestä ja ”sisältävät kaiken egyptiläisen filosofian”, kuten Aleksandrian kristitty piispa Klemens 100-luvun lopulla sanoi.

Hermeettisten tekstien aihealue on laaja. Jotkut tekstit käsittelevät Jumalan ykseyttä ja hyvyyttä sekä kehottavat sielun puhdistautumiseen ja Jumalan kunnioitukseen. Jotkut käsittelevät henkistä alkemiaa ja magiaa, kun taas jotkut sisältävät gnostilaisuuteen tai pla­to­nis­miin vivahtavia pohdiskeluja. Hermeettiset tekstit avaavat kuvan gnostilaisuudesta paljon selkeämpänä kuin esimerkiksi Pistis Sofia tai Nag Hammadin kirjaston evankeliumit, jotka esittävät asiat varsin sekavasti ja sirpaleisesti. Onkin sanottu, että hermetismi on ollut gnostilaisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuudelle – avain sisäiseen ymmärrykseen.

Corpus Hermeticum on nyt käännetty myös suomeksi. Seitsemäntoista Corpus Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettistä tekstiä: Asklepios eli Täydellinen saarna” ja Nag Hammadista löydetty ”Tutkielma kahdeksannesta ja yhdeksännestä” sekä kuuluisa ”Smaragditaulu”.

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä 224 sivua.

Hinta on 30 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

Gnosis – sisäinen tieto

Kuuntele tästä Gnostilaisen Seuran puheenjohtajan haastattelu Näkökulmia mesokosmoksesta sivustolla.

Gnostilaisen Seuran yleisöluennot esittelevät gnostilaisuuden aatesisältöjä tieteellisestä näkökulmasta.

Gnostilainen messu on universaali jumalanpalvelus.

Gnostilaisessa Riitissä puolestaan painottuu gnostilaisuuden esoteerinen ja mystinen aspekti.

Nettiluennot johdattelevat sinut viisauden poluille.

Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

GNOSTILAISUUS ON POLKU KOHTI SISÄISTÄ EHEYTTÄ JA OLEVAISEN YMMÄRTÄMISTÄ

Gnostilaisuuden ytimessä ovat oppi gnosiksesta ja ykseydestä. Ne tunnettiin henkisen kehityksen oppeina jo muinaisen Egyptin mysteerikouluissa 3000 v. eaa. Gnostilaisuus muotoutui hengelliseksi filosofiaksi Lähi-Idässä ja mm. Assyrian vanhassa uskonnossa 700 eaa. oli gnostilaisuuden keskeisiä piirteitä. Essealaisten opetusten pohjalla oli gnostilainen filosofia, samoin Jeesuksen  –  olihan hän essealaisten oppilaana.

Alkukirkon usko oli gnostilaista, mutta katolinen kirkko vastusti sitä ja valitsi sen tilalle Paavalin luoman kristinuskon, ja julisti gnostilaisuuden "harhaopiksi". Ensimmäisinä vuosisatoina gnostilaisuus joutui kilpailemaan kristinuskon kanssa Jeesuksen sanojen oikean tulkitsijan asemasta. Gnostilaisiin evankeliumeihin oli tallennettu se, mitä Jeesus oikeasti opetti, mutta katolinen kirkko tuhosi ne lähes kaikki. Onneksi osa niistä ehdittiin kätkeä salaiseen paikkaan Egyptin Nag Hammadiin, josta ne löydettiin 1945, joten nyt voimme niistä lukea, mitä Jeesus todella opetti.

Lue lisää 


kr. gnosis = tieto, syvä ymmärrys, sisäinen tietoisuus

Meille gnosis tarkoittaa sisäistä yhteyttä korkeampaan tietoisuuteen. Se on henkisyyden ydin.

MIKÄ POHJIMMALTAAN ON IHMINEN?

Onko ihminen vain kehossa asuva ego vai jotain suurempaa? Meidän mielestämme ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä henkisyydestään ja sisäisestä valostaan, he elävät pimeydessä. Yleensä tarvitaan joku herätys – esim. henkilökohtainen kriisi – jotta ihminen huomaisi olevansa muutakin kuin aineellinen keho.

Usein sanomme, että ihminen koostuu ruumiista, mielestä ja sielusta. Ruumis on meidän kulkuvälineemme tässä elämässä. Mieli on se, jonka itse tunnemme – meidän egomme eli alempi itsemme – kaikkine hyveineen ja paheineen. Sielu on meidän ylempi Itsemme - henkinen olemuksemme - jota voisi sanoa myös meidän tietoisuudeksemme. Sielu on se osa meistä, joka jälleensyntyy meidän ruumiimme kuoleman jälkeen.

Mikä on sielu?


Sielu on meidän tietoisuutemme – todellinen olemuksemme. Sen alkuperäinen koti on Valon ja Kosmisen Tietoisuuden maailmassa. Kun me synnymme tähän aineelliseen maailmaan, me unohdamme todellisen alkuperämme ja meidän tietoisuutemme eteen vedetään verho. Me emme enää käsitä, mistä olemme tulleet, keitä me todella olemme ja mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mikä on matkamme tarkoitus, mitä on syntymä ja mitä on jälleensyntyminen. Siirryttyämme Valon maailmasta tähän aineen maailmaan, meiltä katosi Gnosis. Se on kuitenkin mahdollista saavuttaa uudelleen.

Katso tästä videot: "Mikä on sielu?" ja "Sielun tie".

ONKO GNOSTILAISUUS USKONTO?

Joidenkin mielestä gnostilaisuus ei ole uskonto, vaan elämänfilosofia. Jotkut taas sanovat gnostilaisuutta mysteeriuskonnoksi, koska se perustuu henkilökohtaiseen mystisen kokemukseen – toisin kuin ns. ilmoitususkonnot eli kirjauskonnot (kuten juutalaisuus, kristinusko ja islam).

Nykyisin puhumme uusgnostilaisuudesta. Se on esoteerinen henkisen kasvun oppi ja henkinen elämänfilosofia, joka sopii tähän päivään paremmin kuin mikään muu filosofia tai uskonto. Se kiteyttää vanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat ikiaikaisten viisauksien ajatusjatkumoa. Tänä päivänä moni on löytänyt henkisen kotinsa gnostilaisesta elämänfilosofiasta.

Lue lisää

Uusgnostilaisuus:

 • on filosofinen maailmankatsomus, johon sisältyy hengellisyyttä

 • opettaa ikiaikaista tietoa ja viisautta

 • ilmentää rakkauden sanomaa

 • ei ole dogmaattinen

 • suhtautuu suvaitsevaisesti erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin, mikäli niihin sisältyy lähimmäisenrakkauden prinsiippi

 • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

 • asettaa tavoitteeksi gnosiksen eli yksilöllisen tietoisuuden kohoamisen kaikkeuden tietoisuuden yhteyteen

 • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

Gnostilaisuus henkisenä alustana

Perinteinen gnostilaisuus on koko olemassaolonsa ajan antanut aineksia erilaisiin hengellisiin suuntauksiin. Juutalaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi kabbala, kristinuskon ja gnostilaisuuden rajapintaan ruusuristiläisyys, muinaisen egyptiläisen viisauden ja gnostilaisuuden rajapintaan hermetistmi, islamin ja gnostilaisuuden rajapintaan suufilaisuus sekä hindulaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi teosofia.

Gnostilaisuuden taustalla olevat vaikutteet sekä gnostilaisuuden eri suuntausten kehkeytyminen.
(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Mikä on Gnostilainen Seura? 


Gnostilaisen Seuran tarkoituksena on:

 • vaalia gnostilaista hengenperintöä,

 • levittää gnostilaisuuden tuntemusta,

 • edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa,

 • luoda edellytyksiä gnostilaisen hengellisyyden harjoittamiselle,

 • lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä,

 • ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisen­rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä

 • toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Seura on rekisteröity yhdistys ja siihen kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea.
Seuralla on toimintaa Pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.


Seura toimii aktiivisesti. Toimintamuotoja ovat:

 • Yleisöluennot, keskustelutilaisuudet ja opintopiirit (avoimia kaikille)

 • Gnostilainen messu eli Valon hartaus (avoin kaikille)

 • Mysteerikoulu (avoin kaikille)

 • Gnostilainen Riitti (esoteerinen 9-asteinen opetuskonaisuus vain jäsenille)

 • Kirjeopisto Hermes (vain jäsenille)

 • Gnostilaiset Kesäpäivät (avoin kaikille)

 • Verkkoaineistot itseopiskeluun (osa avoin kaikille, osa vain jäsenille)

► Liittyminen Gnostilaiseen Seuraan

Gnostilaisen Seuran tunnuskuvana on valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa. Kuvion alaosa muodostaa ympyrän, elämänpyörän ja ikuisuuden vertauskuvan, josta joutsenen pää sielun symbolina tähyää kohti valoa. Kokonaisuudessaan se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen Itsen löytämistä, gnosista.

Tilaan Gnostilaisen Seuran uutiskirjeen

Tilaan Gnostilaisen Seuran uutiskirjeen

Gnostilaisessa Mysteerikoulussa 
opit kaiken
► uskonnoista, historian hämärästä meidän aikaamme
► esoteeristen veljeskuntien riiteista, Egyptin mysteerikouluista alkaen

► antiikin filosofien opetuksista
► kabbalasta ja hermetismistä
► gnostilaisuuden historiasta ja filosofiasta 
► uusgnostilaisuudesta sekä
► uuden ajan henkisistä liikkeistä

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

GNOSIS

Kuuntele Maailmanpuu -podcast

23.1.2020 nauhoitettu ohjelma, jossa uskontotieteilijä, tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, joogaopettaja Miska Käppi ja Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja Pentti Tuominen keskustelevat gnostilaisuudesta.

"Mystinen gnostilaisuus"

>> Kuuntele ohjelma


- YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa Perttu Häkkinen haastattelee Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

 

 

GNOSTILAISEN MESSUN MUSIIKKI CD-LEVYNÄ

 

Tästä voit tutustua levyn sisältöön ääninäyttein

 

Hyvin sanottua:

"Niinkuin aurinko valaisee maailman, niin valaisee tietoisuus ihmismielen ... jumalten sielu on tietoisuutta."
Corpus Hermeticum

"Ihminen, joka ei ole kulkenut intohimojensa helvetin läpi, ei myöskään koskaan ole voittanut niitä."
Carl G. Jung

"Sellaisessa ei ole tilaa Jumalalle, joka on täynnä itseään."
Juutalainen sanonta

"Jos kuolet ennen kuin kuolet, niin sinä et kuole kuollessasi."
Suufilainen sanonta

"Universumin perustavanlatuisimmat prosessit näyttävät tapahtuvan tilan ja ajan tuolla puolen, mutta niiden vaikutukset ovat havaittavissa tilassa ja ajassa."
Erään kvanttifyysikon toteamus

"Uskonnot ovat mielen vankiloita, kaventuneita näkökulmia todellisuuteen"
Erään mystikon toteamus

"Elämässäsi on kaksi tärkeää päivää: päivä, jolloin synnyit, ja päivä jolloin saat selville, miksi."
Mark Twain

"Joka tuntee vain yhden uskonnon, ei tunne yhtään."
Max Müller

Meidän arvomme
- Syvähenkisyys
- Lähimmäisenrakkaus 
- Suvaitsevaisuus 
- Ekologisuus