Meidän arvomme
- Syvähenkisyys
- Lähimmäisenrakkaus 
- Suvaitsevaisuus 
- Ekologisuus

Gnostilaisen Seuran yleisöluennot esittelevät gnostilaisuuden aatesisältöjä tieteellisestä näkökulmasta.

Gnostilainen messu on universaali jumalanpalvelus.

Gnostilaisessa Riitissä puolestaan painottuu gnostilaisuuden esoteerinen ja mystinen aspekti.

Nettiluennot johdattelevat sinut viisauden poluille.

Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

kr. gnosis = tieto, tietoisuus

Mitä on gnostilaisuus?

Gnostilaisuuden ydin – oppi gnosiksesta – tunnettiin henkisen kehityksen oppina jo muinaisen Egyptin mysteerikouluissa 3000 v. eaa.

Gnostilaisuus muotoutui uskonnoksi Lähi-Idässä 700 eaa. Jo Assyrian vanhasta uskonnosta löytyivät gnostilaisuuden keskeisimmät piirteet. Gnostilaisuutta sanotaan mysteeriuskonnoksi, koska se perustuu henkilökohtaiseen mystisen kokemukseen – toisin kuin ns. ilmoitususkonnot.

Jeesuksen opetusten perustana oli gnostilaisuus. Ensimmäisinä vuosisatoina gnostilaisuus kilpaili kristinuskon kanssa Jeesuksen sanojen oikean tulkitsijan asemasta, mutta katolinen kirkko valitsi Paavalin luoman kristinuskon, ja julisti gnostilaisuuden "harhaopiksi". Gnostilaiset evankeliumit eivät kuitenkaan kaikki tuhoutuneet; niistä suurin osa löydettiin Egyptin Nag Hammadista 1945 ja niistä voimme lukea, mitä Jeesus todella opetti.

Nykyisin puhumme uusgnostilaisuudesta. Se on esoteerinen henkisen kasvun oppi ja henkinen elämänfilosofia, joka yllättäen sopii tähän päivään paremmin kuin mikään muu.

Se  kiteyttää vanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat ikiaikaisten viisauksien ajatus­jatku­mo­a. Tänä päivänä moni on löytänyt henkisen kotinsa gnostilaisesta elämänfilosofiasta.

Mikä on sielu?

Sielu on meidän todellinen olemuksemme. Sen alkuperäinen koti on Valon ja Kosmisen Tietoisuuden maailmassa. Kun me synnymme tähän aineelliseen maailmaan, me unohdamme todellisen alkuperämme ja meidän tietoisuutemme eteen vedetään verho. Me emme enää käsitä, mistä olemme tulleet, keitä me todella olemme ja mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mikä on matkamme tarkoitus, mitä on syntymä ja mitä on jälleensyntyminen. Siirtyessämme Valon maailmasta tähän Aineen maailmaan, meiltä katosi Gnosis.

Mandala

Oletko valmis jakamaan seuraavat käsityksemme?


Ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

♦ Henkisyys peittyy helposti aineellisen maailman hälyn alle, jos emme kuuntele sisintämme. Kun ihminen on tietämätön henkisyydestään ja sisäisestä Valostaan, hän elää pimeydessä.

♦ Kaiken olevaisen perustana on universaali kosminen tietoisuus, joka läpäisee kaiken näkyvän ja näkymättömän. Voimme kutsua sitä Jumalaksi, Valoksi, Ykseydeksi tai Absoluutiksi. Ihmisen sielu on osa kaikkeuden tietoisuutta.

♦ Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan jumalallinen tietoisuus eli Valo sisimmässään. Tämän saavutettuaan ihminen pääsee vapaaksi pimeydestä ja hänestä tulee Valon lapsi. Tämä uusi tietoisuuden tila on gnosis.

Uusgnostilaisuus:

 • on filosofinen maailmankatsomus, johon sisältyy uskonnollisia piirteitä

 • opettaa ikiaikaista tietoa ja viisautta

 • ilmentää rakkauden sanomaa

 • ei ole dogmaattinen

 • suhtautuu suvaitsevaisesti eri uskontoihin

 • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

 • asettaa tavoitteeksi gnosiksen eli sielun yhteyden jumalalliseen tietoisuuteen

 • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

Meidän arvomme

► Syvähenkisyys

► Lähimmäisenrakkaus 
► Suvaitsevaisuus 
► Ekologisuus

Perinteinen gnostilaisuus on koko olemassaolonsa ajan antanut aineksia eri uskontoihin. Juutalaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi kabbala, kristinuskon ja gnostilasiuuden rajapintan syntyi ruusuristiläisyys ja kristillinen mystiikka, klassisen pakanuuden ja gnostilasiuuden rajapintan syntyi hermetistmi ja islamin ja gnostilasiuuden rajapintaan suufilaisuus.

Gnostilaisuuden sisältöön vaikuttaneet aatteet ja samoista aatteista tai gnostilaisuudesta vaikutteita saaneet henkiset liikkeet
(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

 
Gnostilaisen Seuran tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengenperintöä, levittää gnostilaisuuden tuntemusta, edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle, lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisen­rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä..


Seuraan kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea. Seuralla on nykyisin toimintaa mm. Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Lohjalla, Jyväskylässä ja Oulussa. 


Seura toimii aktiivisesti:

 • järjestämällä yleisöluentoja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä ja kokouksia

 • harjoittamalla ja tukemalla tutkimustoimintaa

 • julkaisemalla opetus- ja tiedotusaineistoa painotuotteina, verkkoaineistoina ja muissa muodoissa.

► Mitä on gnostilaisuus?
Siirry salasanasuojatuille jäsensivuille

 

 

"Gnostilaisuus" vai "Gnostisismi"?
"Gnostilainen" vai "Gnostinen"?


Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilaisuus" ja "gnostisismi" tarkoittavat samaa asiaa.

Joskus kysytään, kumpi on oikea termi: "gnostilainen" vai "gnostinen". Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilainen" on oikea termi ja sen selityksenä on: "gnostikko; gnostilaisuuteen kuuluva; gnostilaisuuden mukainen". Sanaa "gnostinen" Kielitoimisto ei tunne.

Liittymällä Gnostilaiseen Seuraan pääset osalliseksi monista jäseneduista ja saat liittymislahjaksi ilmaisen CD-levyn "Gnostilainen messu" (arvo 20 €).

Jäsenmaksu on 3 €/kk tai kertamaksuna 36 €/vuosi.

Liittymisvuonna maksu on 3 €/kk vuoden jäljellä olevien täysien kuukausien mukaan.

MAKSUOHJE:
Gnostilainen Seura ry
Pankkitili:
IBAN    FI15 5700 8120 2231 72 
BIC      OKOYFIHH
Viite: 11060

"Mystinen gnostilaisuus"
- YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa haastatellaan Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

GNOSTILAISEN MESSUN MUSIIKKI CD-LEVYNÄ

 

Tästä voit tutustua levyn sisältöön ääninäyttein