Meidän arvomme
- Syvähenkisyys
- Lähimmäisenrakkaus 
- Suvaitsevaisuus 
- Ekologisuus

Gnostilaisen Seuran yleisöluennot esittelevät gnostilaisuuden aatesisältöjä tieteellisestä näkökulmasta.

Gnostilainen messu on universaali jumalanpalvelus.

Gnostilaisessa Riitissä puolestaan painottuu gnostilaisuuden esoteerinen ja mystinen aspekti.

Nettiluennot johdattelevat sinut viisauden poluille.

Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

Mandala
Lumme

Oletko valmis jakamaan seuraavat käsityksemme?

 

♦ Ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.


♦ Henkisyys peittyy helposti aineellisen maailman hälyn alle, jos emme kuuntele sisintämme. Kun ihminen on tietämätön henkisyydestään ja sisäisestä Valostaan, hän elää pimeydessä.

 

♦ Kaikki olevainen on syntynyt kaikkeuden mielen – universaalin kosmisen tietoisuuden – tahdosta, joka läpäisee kaiken näkyvän ja näkymättömän. Voimme kutsua sitä Jumalaksi, Valoksi, Ykseydeksi tai Absoluutiksi. Ihmisen sielu on osa kaikkeuden tietoisuutta.
 

♦ Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Valo sisimmässään. Kun ihminen on kehittynyt näin pitkälle, hän pääsee vapaaksi pimeydestä ja hänestä tulee Valon lapsi – hänen sanotaan saavuttaneen gnosiksen.

Yleisöluento

Sunnuntaina 12.2.2017 klo 16.00

Paikka: Uudenmaankatu 33, Helsinki

 

Luennoitsijana fil.maist. Pentti Tuominen:

"Valo ja gnosis alkukirkosta nykyaikaan"


Alkukristillisyys: Mistä se juontaa juurensa? Mitä se oli? Miten sille kävi?

Gnostilaisuus: Mitä gnostilaisuus on? Miten se syntyi? Mikä yhteys antiikin filosofeilla oli gnostilaisuuteen? Gnostilaiset evankeliumit (Nag Hammadin tekstit)? Pistis Sofia? Gnostilainen sielukäsitys? Käsitys Valosta ja gnosiksesta?

 

Luennolle voivat osallistua kaikki gnostilaisuudesta kiinnostuneet. Vapaaehtoinen oviraha kulujen kattamiseksi olisi kaunis ele.

Luennon tauolla tarjoillaan teetä ja pikkupurtavaa.

Gnostilaisuus:

  • ei ole uskonto, vaan ikiaikaista tietoa ja viisautta

  • ilmentää rakkauden sanomaa ja puhdasta jumalauskoa

  • ei ole dogmaattinen, vaan suhtautuu suvaitsevaisesti eri uskontoihin

  • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

  • asettaa tavoitteeksi gnosiksen saavuttamisen –  sielun yhteyden jumalalliseen tietoisuuteen

  • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

Gnostilaisuuden ydin – oppi gnosiksesta – on tuhansia vuosia vanha. Se tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä 3000 v. eaa.

Gnostilaisuus muotoutui uskonnoksi Lähi-Idässä ajanlaskuamme edeltäneellä vuosisadalla.

Nykyisin puhumme uusgnostilaisuudesta. Se kiteyttää ikivanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat ikiaikaisten viisauksien ajatus­jatku­mo­a. Uusgnostilaisuudessa ei ole dogmeja.

Perinteinen gnostilaisuus oli us­kon­to, joka syntyi Lähi-idässä 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Koko olemassaolonsa ajan gnostilaisuus on antanut aineksia muihin uskontoihin ja myös saanut vaikutteita niistä. Juutalaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi kabbala, kristinuskon ja gnostilasiuuden rajapintan syntyi ruusuristiläisyys ja kristillinen mystiikka, klassisen pakanuuden ja gnostilasiuuden rajapintan syntyi hermetistmi ja islamin ja gnostilasiuuden rajapintaan suufilaisuus.

 
Gnostilaisen Seuran tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengenperintöä, levittää gnostilaisuuden tuntemusta, edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle, lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisen­rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä..


Seuraan kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea. Seuralla on nykyisin toimintaa Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Lohjalla.


Seura toimii aktiivisesti:

  • järjestämällä yleisöluentoja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä ja kokouksia

  • harjoittamalla ja tukemalla tutkimustoimintaa

  • julkaisemalla opetus- ja tiedotusaineistoa painotuotteina, verkkoaineistoina ja muissa muodoissa.

► Mitä on gnostilaisuus?
Siirry salasanasuojatuille jäsensivuille

 

 

"Gnostilaisuus" vai "Gnostisismi"?
"Gnostilainen" vai "Gnostinen"?


Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilaisuus" ja "gnostisismi" tarkoittavat samaa asiaa.

Joskus kysytään, kumpi on oikea termi: "gnostilainen" vai "gnostinen". Kielitoimiston sanakirjan mukaan "gnostilainen" on oikea termi ja sen selityksenä on: "gnostikko; gnostilaisuuteen kuuluva; gnostilaisuuden mukainen". Sanaa "gnostinen" Kielitoimisto ei tunne.

Liittymällä Gnostilaiseen Seuraan pääset osalliseksi monista jäseneduista ja saat liittymislahjaksi ilmaisen CD-levyn "Gnostilainen messu" (arvo 20 €).

Jäsenmaksu on 3 €/kk tai kertamaksuna 36 €/vuosi.

Liittymisvuonna maksu on 3 €/kk vuoden jäljellä olevien täysien kuukausien mukaan.

MAKSUOHJE:
Gnostilainen Seura ry
Pankkitili:
IBAN    FI15 5700 8120 2231 72 
BIC      OKOYFIHH
Viite: 11060

"Mystinen gnostilaisuus"
- YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa haastatellaan Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

GNOSTILAISEN MESSUN MUSIIKKI CD-LEVYNÄ

 

Tästä voit tutustua levyn sisältöön ääninäyttein