Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

GNOSTILAISUUS ON POLKU KOHTI SISÄISTÄ EHEYTTÄ JA OLEVAISEN YMMÄRTÄMISTÄ

 

Gnostilaisuus on henkisen uudestisyntymisen filosofia, jonka tavoitteena on korkeamman Itsen löytäminen eli gnosis. Ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä henkisyydestään ja sisäisestä valostaan, he elävät pimeydessä. Kun ihmisen sisimmässä uinuva valon kipinä herää, ihminen alkaa ponnistella kohti korkeampaa Itseään, joka on hänen todellinen olemuksensa. Tämän saavutettuaan hänen tietoisuutensa taso on kohonnut niin, että hän kykenee saavuttamaan gnosiksen eli tiedon jumalallisuudesta, kaiken ykseydestä ja rakkaudesta elämän kosmisena lakina.

 

Onko gnostilaisuus uskonto?

Gnostilaisuus on myös uskonto, jonka juuret ovat muinaisen Egyptin viisausperinteissä. Jeesuksen opetukset olivat lähtökohtaisesti gnostilaisia, mutta kristillinen kirkko lisäsi niihin Paavalin myötävaikutuksella sellaista, mitä Jeesus ei ollut koskaan opettanut. Ensimmäisinä vuosisatoina gnostilaisuus joutui kilpailemaan kristinuskon kanssa Jeesuksen sanojen oikean tulkitsijan asemasta. Gnostilaisiin evankeliumeihin oli tallennettu se, mitä Jeesus oikeasti opetti, mutta katolinen kirkko tuhosi nämä tekstit lähes kaikki. Onneksi osa niistä ehdittiin kätkeä salaiseen paikkaan Egyptin Nag Hammadiin, josta ne löydettiin 1945, joten nyt voimme niistä lukea, mitä Jeesus todella opetti.

 

Mitä on uusgnostilaisuus?

Uusgnostilaisuus tulkitsee ikivanhoja viisauksia uudella ja tuoreella tavalla sortumatta vanhakantaiseen dogmaattisuuteen. Sen sijaan uusgnostilainen ajattelu kiteytetään viideksi kulmakiveksi, jotka ovat: ”Jumala on kaiken alku ja loppu. Rakkaus on elämän laki. Rukous on ihmisen yhteys Jumalaan. Sielu on kuolematon. Teot määräävät kohtalon.”

Lue lisää 


kr. gnosis = tieto, syvä ymmärrys, sisäinen tietoisuus

Meille gnosis tarkoittaa sisäistä yhteyttä korkeampaan tietoisuuteen. Se on henkisyyden ydin.

MIKÄ POHJIMMALTAAN ON IHMINEN?

 

Onko ihminen vain kehossa asuva "alempi minä" vai jotain suurempaa? Meidän mielestämme ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä henkisyydestään ja sisäisestä valostaan, he elävät pimeydessä. Yleensä tarvitaan joku herätys – esim. henkilökohtainen kriisi – jotta ihminen huomaisi olevansa muutakin kuin aineellinen keho.

Usein sanomme, että ihminen koostuu ruumiista, mielestä ja sielusta. Ruumis on meidän kulkuvälineemme tässä elämässä. Mieli on se, jonka itse tunnemme – meidän alempi minämme, sielumme alempi osa – kaikkine hyveineen ja paheineen. Sielu on meidän ylempi Itsemme - henkinen olemuksemme - jota voisi sanoa myös meidän tietoisuudeksemme. Sielu on se osa meistä, joka jälleensyntyy meidän ruumiimme kuoleman jälkeen.

MIKÄ ON SIELU?


Sielu on meidän tietoisuutemme – todellinen olemuksemme. Sen alkuperäinen koti on Valon ja Kosmisen Tietoisuuden maailmassa. Kun me synnymme tähän aineelliseen maailmaan, me unohdamme todellisen alkuperämme ja meidän tietoisuutemme eteen vedetään verho. Me emme enää käsitä, mistä olemme tulleet, keitä me todella olemme ja mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mikä on matkamme tarkoitus, mitä on syntymä ja mitä on jälleensyntyminen. Siirryttyämme Valon maailmasta tähän aineen maailmaan, meiltä katosi Gnosis. Se on kuitenkin mahdollista saavuttaa uudelleen.

Katso tästä videot: "Mikä on sielu?" ja "Sielun tie".

Pohdintojemme tuloksena on mm. seuraavia oivalluksia:

 

 • Ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

 • Henkisyys peittyy helposti aineellisen maailman hälyn alle, jos emme kuuntele sisintämme. Kun ihminen on tietämätön henkisyydestään ja sisäisestä Valostaan, hän elää pimeydessä.

 • Kaiken olevaisen perustana on älykäs kosminen tietoisuus, joka läpäisee kaiken näkyvän ja näkymättömän. Voimme kutsua sitä Universaaliksi tietoisuudeksi, Valoksi, Ykseydeksi tai Absoluutiksi – jotkut kutsuvat sitä Jumalaksi

 • Ihmisen tietoisuus (sielu) on osa kaikkeuden tietoisuutta.

 • Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan universaali tietoisuus. Tämän saavutettuaan ihminen pääsee vapaaksi pimeydestä ja hänestä tulee Valon lapsi. Tämä uusi tietoisuuden tila on gnosis. Tässä tilassa ihminen tekee vain Rakkauden Lain mukaisia tekoja. Niinpä voisi yksinkertaistettuna sanoa, että elämän tarkoitus on Rakkaus.

ONKO GNOSTILAISUUS USKONTO?

 

Joidenkin mielestä gnostilaisuus ei ole uskonto, vaan elämänfilosofia. Jotkut taas sanovat gnostilaisuutta mysteeriuskonnoksi, koska se perustuu henkilökohtaiseen mystisen kokemukseen – toisin kuin ns. ilmoitususkonnot eli kirjauskonnot (kuten juutalaisuus, kristinusko ja islam).

Nykyisin puhumme uusgnostilaisuudesta. Se on esoteerinen henkisen kasvun oppi ja henkinen elämänfilosofia, joka sopii tähän päivään paremmin kuin mikään muu filosofia tai uskonto. Se kiteyttää vanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat ikiaikaisten viisauksien ajatusjatkumoa. Tänä päivänä moni on löytänyt henkisen kotinsa gnostilaisesta elämänfilosofiasta.

Lue lisää

Uusgnostilaisuus:

 • on filosofinen maailmankatsomus, johon sisältyy hengellisyyttä

 • opettaa ikiaikaista tietoa ja viisautta

 • ilmentää rakkauden sanomaa

 • ei ole dogmaattinen

 • suhtautuu suvaitsevaisesti erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin, mikäli niihin sisältyy lähimmäisenrakkauden prinsiippi

 • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

 • asettaa tavoitteeksi gnosiksen eli yksilöllisen tietoisuuden kohoamisen kaikkeuden tietoisuuden yhteyteen

 • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

 

Meidän arvomme

 • Syvähenkisyys

 • Lähimmäisenrakkaus 

 • Suvaitsevaisuus 

 • Ekologisuus

 

Gnostilaisuus henkisenä alustana

 

Perinteinen gnostilaisuus on koko olemassaolonsa ajan antanut aineksia erilaisiin hengellisiin suuntauksiin: 

 • Muinaisen egyptiläisen viisauden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi hermetistmi.

 • Juutalaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi kabbala.

 • Kristinuskon ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi ruusuristiläisyys.

 • Islamin ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi suufilaisuus. 

 • Hindulaisuuden ja gnostilaisuuden rajapintaan syntyi teosofia.

Gnostilaisuuden taustalla olevat vaikutteet sekä gnostilaisuuden eri suuntausten kehkeytyminen.
(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

GNOSTILAISEN SEURAN TUNNUSKUVA ON VALKOINEN JOUTSEN

 

Gnostilaisen Seuran tunnuskuvana on valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa. Kuvion alaosa muodostaa ympyrän, elämänpyörän ja ikuisuuden vertauskuvan, josta joutsenen pää sielun symbolina tähyää kohti valoa. Kokonaisuudessaan se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen Itsen löytämistä, gnosista.

 

Esoteerisena symbolina joutsen edustaa jumalallista viisautta, joka on ihmisten saavuttamattomissa. Joutsen on myös tarunomainen lintu. Kun joutsenelle (allegorisesti) annetaan ravinnoksi vedellä sekoitettua maitoa, joutsen erottaa ne toisistaan, juo maidon ja jättää veden, ilmaisten siten sisäistä viisautta – sillä maito edustaa symbolisti henkeä ja vesi ainetta.

Gnostilainen Seura tarjoaa hyvät mahdollisuudet itseopiskeluun mm. kirjoja lukemalla ja verkkoluentoja seuraamalla. Katso tästä lista kaikista mahdollisuuksistamme.

Pentti Tuominen: Gnosis - Löytöretkiä sisimpään itseen.
Hermes Trismegistos: Corpus Hermeticum, Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia.

Gnostilainen Mysteerikoulu tarjoaa osanottajille tiiviit opetuspaketit maailman uskonnoista, filosofioista ja henkisistä liikkeistä.

Kaikki esitetään selitettynä niin, että aineistosta on helppo poimia helmet oman henkisen polun tueksi. Mysteerikoulussa opetetaan myös kykyä erotella jyvät akanoista, kun kohdataan erilaisia oppeja ja suuntauksia.

♦   ♦   ♦

Mysteerikoulu koostuu 14:sta itsenäisestä jaksosta, joista kukin ajoittuu kuukauden viimeiselle sunnuntaille ja kestää 5 tuntia. Jokainen jakso sisältää kaksi 1,5 tunnin luentoa, joiden välillä on välipalatauko. Lopuksi on tunnin keskusteluosio. Kaikkiaan luentoja on 42 tuntia.

Oheismateriaalina opiskelijoille lähetetään kunkin jakson jälkeen viikon välein yhteensä 82 videotiivistelmää ja opintokirjettä, joiden avulla voi itseopiskelun kautta myöhemminkin laajentaa tietämystään ja saada virikkeitä itseoivallukseen, tavoitteena korkeampi henkinen tietoisuus ihmisenä olemisesta osana universaalia kaikkeutta. – Suomenkielellä ei ole missään muualla tarjolla näin laajaa ja seikkaperäistä opetusta näistä asioista.

 

Osallistumuismaksu Gnostilaisen Seuran jäseniltä vain 5 €/jakso, muilta 10 €/jakso.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

LIITY JÄSENEKSI

 

Liittymällä jäseneksi Gnostilaiseen Seuraan, pääset osalliseksi monista jäseneduista:

 • saat 30-50 % alennuksen seuran tilaisuuksien pääsylipuista

 • voit ostaa jäsenhintaan seuran kautta myytäviä kirjoja

 • voit ladata itsellesi eräitä gnostilaisia e-kirjoja maksutta

 • voit kohdata henkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä

 • voit osallistua mielenkiintoisiin keskusteluihin

 • voit pyrkiä esoteeriseen Gnostilaiseen Riittiin

 • voit osallistua gnostilaisille kesäpäiville

 • saat salasanan, joilla pääset netissä seuran suljetuille jäsensivuille

 • pääset keskustelufoorumilla vaihtamaan ajatuksia gnostilaisuudesta

 • voit lukea luentoarkistosta tiivistelmiä pidetyistä yleisöluennoista

 • voit vaikuttaa seuran toiminnan suuntaamiseen

>> Siirry jäsenhakemukseen

Tästä voit lukea viimeisimmän uutiskirjeen

 

Tilaamalla Gnostilaisen Seuran uutiskirjeet saat kerran kuussa sähköpostiisi tiedot Seuramme tilaisuuksista sekä erikoistarjouksista.

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei luovuteta ulkopuolisille eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Gnostilaisen Seuran tiedottamiseen.

Lue tästä uutiskirjeiden postituslistan rekisteriseloste

 

Jos haluat lopettaa uutiskirjeiden lähettämisen sinulle, voit tehdä sen tästä.

Kuuntele gnostilaisia podcasteja:

"Mystinen gnostilaisuus" >> Kuuntele ohjelma YLE Areenalta

YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa Perttu Häkkinen haastattelee Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

GNOSIS >> Kuuntele Maailmanpuu -podcast

23.1.2020 nauhoitettu ohjelma, jossa uskontotieteilijä, tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, joogaopettaja Miska Käppi ja Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja Pentti Tuominen keskustelevat gnostilaisuudesta.

Gnosis – sisäinen tieto >> Kuuntele haastattelu tästä 

Gnostilaisen Seuran puheenjohtajan haastattelu Näkökulmia mesokosmoksesta sivustolla.

Hyvin sanottua:

"Niin kuin aurinko valaisee maailman, niin valaisee tietoisuus ihmismielen ... jumalten sielu on tietoisuutta."
Corpus Hermeticum, Asklepios - Täydellinen saarna

"Ihminen, joka ei ole kulkenut intohimojensa helvetin läpi, ei myöskään koskaan ole voittanut niitä."
Carl G. Jung

"Sellaisessa ei ole tilaa Jumalalle, joka on täynnä itseään."
Juutalainen sanonta

"Universumin perustavanlatuisimmat prosessit näyttävät tapahtuvan tilan ja ajan tuolla puolen, mutta niiden vaikutukset ovat havaittavissa tilassa ja ajassa."
Erään kvanttifyysikon toteamus

"Uskonnot ovat mielen vankiloita, kaventuneita näkökulmia todellisuuteen"
Erään mystikon toteamus

"Elämässäsi on kaksi tärkeää päivää: päivä, jolloin synnyit, ja päivä jolloin saat selville, miksi."
Mark Twain

"Joka tuntee vain yhden uskonnon, ei tunne yhtään."
Max Müller