Gnostilainen Seura opastaa ikuisten totuuksien etsijöitä

 

GNOSTILAISUUS ON POLKU KOHTI SISÄISTÄ EHEYTTÄ JA OLEVAISEN YMMÄRTÄMISTÄ

 

Gnostilaisuus on henkisen uudestisyntymisen filosofia, jonka tavoitteena on korkeamman Itsen löytäminen eli gnosis.

kr. gnosis = tieto, syvä ymmärrys, sisäinen tietoisuus

 

MIKÄ POHJIMMALTAAN ON IHMINEN?

 

Onko ihminen vain kehossa asuva "alempi minä" vai jotain suurempaa? Meidän mielestämme ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento – joskin elää aineellisessa kehossa.

Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä henkisyydestään ja sisäisestä valostaan, he elävät pimeydessä. Yleensä tarvitaan joku herätys – esim. henkilökohtainen kriisi – jotta ihminen huomaisi olevansa muutakin kuin aineellinen keho.

 

Lue lisää 

 

Klikkaa tästä lisätietoa filosofiastamme.
Klikkaa tästä lisätietoa historiastamme.
Klikkaa tästä lisätietoa itseopiskelumahdollisuuksista.

GNOSTILAISEN SEURAN TUNNUSKUVA ON VALKOINEN JOUTSEN

 

Gnostilaisen Seuran tunnuskuvana on valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa. Kuvion alaosa muodostaa ympyrän, elämänpyörän ja ikuisuuden vertauskuvan, josta joutsenen pää sielun symbolina tähyää kohti valoa. Kokonaisuudessaan se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen Itsen löytämistä, gnosista.

 

Esoteerisena symbolina joutsen edustaa jumalallista viisautta, joka on ihmisten saavuttamattomissa. Joutsen on myös tarunomainen lintu. Kun joutsenelle (allegorisesti) annetaan ravinnoksi vedellä sekoitettua maitoa, joutsen erottaa ne toisistaan, juo maidon ja jättää veden, ilmaisten siten sisäistä viisautta – sillä maito edustaa symbolisti henkeä ja vesi ainetta.

Hyvin sanottua:

"Niin kuin aurinko valaisee maailman, niin valaisee tietoisuus ihmismielen ... jumalten sielu on tietoisuutta."
- Corpus Hermeticum, Asklepios - Täydellinen saarna

"Ihminen, joka ei ole kulkenut intohimojensa helvetin läpi, ei myöskään koskaan ole voittanut niitä."
- Carl G. Jung

"Sellaisessa ei ole tilaa Jumalalle, joka on täynnä itseään."
- Juutalainen sanonta

"Universumin perustavanlatuisimmat prosessit näyttävät tapahtuvan tilan ja ajan tuolla puolen, mutta niiden vaikutukset ovat havaittavissa tilassa ja ajassa."
- Erään kvanttifyysikon toteamus

"Uskonnot ovat mielen vankiloita, kaventuneita näkökulmia todellisuuteen"
- Erään mystikon toteamus

"Elämässäsi on kaksi tärkeää päivää: päivä, jolloin synnyit, ja päivä jolloin saat selville, miksi."
- Mark Twain

"Joka tuntee vain yhden uskonnon, ei tunne yhtään."
- Max Müller

"Aine on jäätynyttä valoa."
- Kvanttifyysikko David Bohm

"Älä kulje perässäni, en ehkä johda. Älä kulje edelläni, en ehkä seuraa. Kulje vain rinnallani ja ole ystäväni.
- Tuntematon

 

The Gnostic Society of Finland

 

The Gnostic Society of Finland was founded in 2009.

The purpose of the Society is

 • to nurture the gnostic spiritual heritage,
 • to spread the knowledge of Gnosticism,
 • to promote gnostic research and teaching activities,
 • to create conditions for the practice of gnostic spirituality,
 • to strengthen the spiritual connection and sense of community among its members,
 • to strengthen the spiritual connection and sense of community of its members,
 • to guide its members to inner integrity, love of neighbor and tolerance and
 • to act as a link for those interested in Gnosticism.

The activities of the Society include

 • public lectures,
 • discussion sessions,
 • reading groups and study groups,
 • mass services and devotional services,
 • the Mystery School lectures,
 • the esoteric Gnostic Rite,
 • Correspondence School and
 • self-study materials.