Gnostilainen Riitti on esoteerista gnostilaisuutta

Gnostilainen Riitti on Gnostilaisen Seuran esoteerinen piiri niille, jotka haluavat perehtyä syvällisesti henkisiin kysymyksiin ja mysteereihin. Siihen kutsutaan Gnostilaisen Seuran jäseniä hakemuksen perusteella.

 

Riitti on sarja mystisiä opetuksia ja vihkimyksiä, jotka viitoittavat hitaasti etenevän polun kohti sisäistä eheytymistä ja olevaisen ymmärtämistä. Riitin Mestarin johdattelemana edetään polulla kiireettömästi vaeltaen. Mestari ei anna valmiita vastauksia, vaan jokaisen on löydettävä vastaukset itse omasta sisimmästään. Opetusten ja vihkimysten pohdiskelu yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa avaavat etsijän tietoisuutta, helpottavat vanhasta luopumista sekä tuovat mieleen tyyneyttä, joka pohjustaa henkistä kasvua.


Riitti koostuu yhdeksästä asteesta, joista viisi ensimmäistä on opetusasteita ja neljä ylintä vihkimysasteita. Asteiden lukumäärä viittaa mystiseen ”Elämänpuuhun”, jota esittävässä symbolisessa kuviossa yhdeksän alimman sefiran on kuvattu johtavan ylimpään ”Kruunuun” – puhtaaseen tietoisuuteen eli gnosikseen.

 

Viisi opetusastetta voi periaatteessa saada kuka tahansa ja ne muodostavat johdannon vihkimysasteisiin, joista voivat päästä osallisiksi vain ne, joilla on edellytyksiä ja omakohtaista kiinnostusta ryhtyä gnostilaisiksi opettajiksi.  
 


OpetusasteetGnostilaisen Riitin viiden opetusasteen nimitykset kuvaavat niiden opetussisältöjä:

1° = Jumalan aste
2° = Rakkauden aste
3° = Yhteyden aste
4° = Sielun aste
5° = Tekojen aste

Kussakin asteessa perehdytään gnostilaisiin opetuksiin muinaisaikaisin tavoin - sen mukaan kuin niistä on säilynyt tietoja. Vapaamuotoiset keskustelut vanhempien jäsenten kanssa täydentävät kunkin asteen opetuksia.
 


Gnostilaisen Riitin juuret ulottuvat antiikin aikoihin asti


 

Gnostilaiset riitit ovat syntyneet ennen ajanlaskumme alkua ja ne pohjautuvat antiikin filosofien ja vanhojen gnostilaisten mestarien opetuksiin.

 

Gnostilainen Riitti ei ole uskonto eikä kirkkokunta, vaan opetus- ja keskustelupiiri. Riitin tarkoituksena ei ole pyrkiä käännyttämään oppilaita gnostilaiseen uskoon, vaan tarkoituksena on välittää ikivanhoja gnostilaisia opetuksia ja saada oppilaat itse ajattelemaan ja peilaamaan niitä omiin uskonkäsityksiinsä ja maailmankatsomuksiinsa. Asteet eivät tarjoa valmiita vastauksia, vaan tienviittoja kunkin etsijän omalle polulle – viitteitä elämän tarkoituksen löytämiseen ja oman elämän suuntaamiseen.

 


Gnostilaisen Riitin opetussisältö on moniulotteinenGnostilaisen Riitin kussakin asteessa perehdytään gnostilaisiin opetuksiin käymällä Mestarin johdolla läpi vanhoja tekstejä ja vertauskuvia. Opetuksessa käytetään muinaisaikaisia muotoja - sen mukaan kuin niistä on säilynyt tietoja.
 

Gnostilaisen Riitin paikallista toimintayksikköä kutsutaan domukseksi (lat. domus = talo). Domusta johtaa mestari, joka Adeptin ja muutaman apulaisen avustamana vastaa kaikista asterituaaleista.

Gnostilaisessa Riitissä kokoontumisia kutsutaan konventeiksi (lat. conventus = kokoontuminen). Asteet voidaan antaa samanaikaisesti enintään neljälle henkilölle. Pyhäkössä suoritettava asterituaali koostuu useasta osasta, joista kukin tarjoaa opetuksiin erilaisen näkökulman eli aspektin. Jokainen aste alkaa alkuopetuksella, jolloin aspektin nimi on "Initium" (lat. alku). Toisessa vaiheessa siirrytään "Mystericumiin", jossa kohdataan ikivanhoja viisauksia ja salaisia opetuksia. Kolmas aspekti on "Contenticum" (lat. kilvoittelu), jossa esitetään vertauskuvallisia legendoja ja pienoisnäytelmiä. Neljäs aspekti on "Studium" (lat. opiskelu, tutkimus), jossa tutkitaan vanhoja kirjoituksia. Viides aspekti on "Sanctum" (lat. pyhä), jossa annetaan asteen juhlallinen vihkimys ja loppuopetukset. Rituaalimusiikki koostuu tunnetuista klassisista teoksista, joita soitetaan CD-levyltä.


Konventin lopussa osanottajat kokoontuvat yhteiselle, lähinnä kasviksista koostuvalle aterialle, jota kutsutaan nimellä ”Ferculum” (lat. ruokatarjotin). Sen yhteydessä käytävät vapaamuotoiset keskustelut vanhempien jäsenten kanssa täydentävät kunkin asteen opetuksia.
 

Gnostilaisen Riitin opetusmenetelminä ovat luennot, opetuskeskustelut, kuvaelmat ja kiertokäynnit. Luennoissa käydään läpi vanhoja tekstejä, joiden sanomaa havainnollistetaan kuvien avulla. Mestarin ja oppilaan välillä käytävissä opetuskeskusteluissa nou­datetaan tuhansia vuosia vanhojen katekeesien kaavaa. Kuvaelmilla ja kiertokäynneillä esitetään vertauskuvallisesti ihmisen vaellusta hänen etsiessään ikuisia totuuksia. Jokaisella kierroksella etsijä saapuu hiukan lähemmäksi lopullista tietoa - pääsemättä kuitenkaan koskaan perille, sillä lopullinen totuus kirkastuu hänelle vasta ikuisuuden portin tuolla puolen.
 

Gnostilaisen Riitin asterituaaleissa on runsaasti visuaalisia aineksia ja draamallisia jaksoja, joihin oppilaat osallistuvat aktiivisina osapuolina. Asterituaaleissa oppilas saa kohdata moninaisia hengellisiä ja moraalisia tilanteita, joista osa on melko haasteellisiakin. Näin oppilaalle tarjotaan puhuttelevia henkilökohtaisia kokemuksia.
 

Saatuaan tietyn asteen, oppilas saa myöhemmin osallistua vastaavan asteen seuraamiseen katsojana tai avustajana, jolloin hänen aiemmat opetuksensa saavat lisää syvyyttä. Kun hän tuntee oppineensa edellisen asteen opetukset, hän saa mahdollisuuden edetä seuraavaan asteeseen.
 


Konventteja on muutaman kuukauden väleinGnostilaisen Riitin konventteja järjestetään kahdessa domuksessa:
- Vantaan domus kokoontuu lauantaisin klo 12-16 Myyrmäessä, Liesitori 1 A
- Helsingiin domus kokoontuu sunnuntaisin klo 16-20 Uudenmaanktau 33.

Myöhemmin domuksia on tarkoitus perustaa myös muihin kaupunkeihin sitä mukaa, kun jäsenmäärä kasvaa.
 

Konventit kestävät yleensä kolmisen tuntia, minkä jälkeen on yhteinen teehetki ja keskustelutuokio. Tilavuokrien ja tarjoilujen kustannusten kattamiseksi peritään vapaaehtoinen osallistumismaksu (5 €). Asteen saajilta peritään lisäksi astemaksuna 10 €/aste, joka sisältää opetusaineiston.
 

Tarkempaa tietoa Gnostilaisesta Riitistä löydät salasanasuojatuilta jäsensivuiltamme.


Gnostilainen MysteerikouluGnostilaisen Riitin konventtien väliaikoina järjestetään Mysteerikouluja, joissa syvennetään Riitin eri asteiden opetuksia. Opettajina toimivat Vantaan ja Helsingin domusten mestarit. Mysteerikoulut järjestetään lauantaipäivinä klo 11-15 Vantaalla. Mysteerikouluun voivat ilmoittautua kaikki Gnostilaisen Riitin asianomaisen asteen saaneet.


Riittiin pääsee hakemuksestaGnostilaiseen Riittiin voivat pyrkiä kaikki Gnostilaisen Seuran jäsenet. 

Käytännön syistä Riitin osanottajamäärä on rajoitettu. Mestari päättää, keitä otetaan eri asteisiin.


 


Jos et vielä ole Gnostilaisen seuran jäsen, voit tehdä jäsenhakemuksesi tästä.
 

Jäsenhakemus

Gnostilaisen Riitin tunnuskuva: "Valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa, muodostaen ympyrän, elämänpyörän vertauskuvan, josta pää sielun vertauskuvana tähyää kohti valoa".

Esoteerisena symbolina joutsen edustaa jumalallista viisautta, joka on ihmisten saavuttamattomissa. Joutsen on myös tarunomainen lintu. Kun joutsenelle (allegorisesti) annetaan ravinnoksi vedellä sekoitettua maitoa, joutsen erottaa ne toisistaan, juo maidon ja
jättää veden, ilmaisten siten sisäistä viisautta – sillä maito edustaa symbolisti henkeä ja vesi ainetta.

Pentagrammi eli viisikanta on ikivanha gnostilainen symboli, joka viittaa ihmisen maalliseen elämänpolkuun. Se on mystisen polun vertauskuva myös Gnostilaisessa Riitissä.