Gnostilainen Riitti on esoteerista gnostilaisuutta

Gnostilainen Riitti on Gnostilaisen Seuran esoteerinen piiri niille, jotka haluavat perehtyä syvällisesti henkisiin kysymyksiin ja mysteereihin. Siihen kutsutaan Gnostilaisen Seuran jäseniä hakemuksen perusteella.

 

Riitti on sarja mystisiä opetuksia ja vihkimyksiä, jotka viitoittavat hitaasti etenevän polun kohti sisäistä eheytymistä ja olevaisen ymmärtämistä. Riitin Mestarin johdattelemana edetään polulla kiireettömästi vaeltaen. Mestari ei anna valmiita vastauksia, vaan jokaisen on löydettävä vastaukset itse omasta sisimmästään. Opetusten ja vihkimysten pohdiskelu yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa avaavat etsijän tietoisuutta, helpottavat vanhasta luopumista sekä tuovat mieleen tyyneyttä, joka pohjustaa henkistä kasvua.


Riitti koostuu yhdeksästä asteesta, joista viisi ensimmäistä on opetusasteita ja neljä ylintä vihkimysasteita. Asteiden lukumäärä viittaa mystiseen ”Elämänpuuhun”, jota esittävässä symbolisessa kuviossa yhdeksän alimman sefiran on kuvattu johtavan ylimpään ”Kruunuun” – puhtaaseen tietoisuuteen eli gnosikseen.

 

Viisi opetusastetta voi periaatteessa saada kuka tahansa ja ne muodostavat johdannon vihkimysasteisiin, joista voivat päästä osallisiksi vain ne, joilla on edellytyksiä ja omakohtaista kiinnostusta ryhtyä gnostilaisiksi opettajiksi.  
 


OpetusasteetGnostilaisen Riitin viiden opetusasteen nimitykset kuvaavat niiden opetussisältöjä:

1° = Jumalan eli Kaikkeuden Tietoisuuden aste
2° = Rakkauden aste
3° = Yhteyden aste
4° = Sielun aste
5° = Tekojen aste

Kussakin asteessa perehdytään gnostilaisiin opetuksiin muinaisaikaisin tavoin - sen mukaan kuin niistä on säilynyt tietoja. Vapaamuotoiset keskustelut vanhempien jäsenten kanssa täydentävät kunkin asteen opetuksia.

Ensimmäinen aste on nimeltään ”Jumalan eli Kaikkeuden Tietoisuuden aste" ja se antaa perusteet gnostilaiseen ajatteluun. Aste on hyvin syvähenkinen. Siihen kuuluvat muinaisten esoteeristen rituaalien tapaan kokelaiden vastaanotto silmät peitettyinä, koettelu neljällä muinaisella elementillä (maalla, vedellä, ilmalla ja tulella), erilaiet kiertokäynnit sekä lopuksi vihkimys mystisen pentagrammin äärellä. Asteen mystiset luennot kuvaavat Kaikkeuden Tietoisuuden eli Jumalan olemusta, maailman luomista ja loppumista sekä ihmisen ja sielun syntymistä ja kuolemaa. Asteen pienoisnäytelmät liittyvät ihmiselämän tarkoituksen pohdintaan, vastuullisuuden oppimiseen sekä sielun tien mysteeriin. Loppuopetuksissa käsitellään luvun yksi mystisiä ominaisuuksia. Ensimmäisen asteen läpikäyneitä kutsutaan ”Kokelaiksi”. Asteen tunnuskuva on äärettömän merkki.

Toisen asteen eli ”Rakkauden asteen” mystiset luennot kuvaavat rakkautta elämän lakina sekä opettavat lähimmäisenrakkauden mystisiä perusteita ja hyvien tekojen vaikutuksia. Asteen pienoisnäytelmissä kokelas asetetaan tutkimaan itseään ja omia heikkouksiaan sekä pääsemään eroon paheistaan. Loppuopetuksissa käsitellään luvun kaksi mystisiä ominaisuuksia. Asteen läpikäyneitä kutsutaan ”Oppilaiksi”. Asteen tunnuskuva on joutsen, joka sulkee heikomman lajitoverinsa siipiensä suojaan.

Kolmas este on nimeltään ”Yhteyden aste”. Sen mystiset luennot kuvaavat ihmisen ja hänen Valon maailmassa olevien opastajiensa suhdetta, henkisen kasvun perusteita sekä gnosiksen olemusta. Asteen pienoisnäytelmissä käsitellään rukouksen voimaa sekä hyvän ja pahan problematiikkaa. Loppuopetuksissa käsitellään luvun kolme mystisiä ominaisuuksia. Asteen läpikäyneitä kutsutaan ”Noviiseiksi”. Asteen tunnuskuva on lumme.

Neljännessä asteessa eli ”Sielun asteessa” mystiset luennot kuvaavat sielun olemusta ja matkaa ihmisen mukana. Asteen pienoisnäytelmissä käsitellään antiikin viittä elementtiä – maa, vesi, ilma, tuli ja eetteri – sekä niiden mystisiä merkityksiä. Loppuopetuksissa käsitellään luvun neljä mystisiä ominaisuuksia. Asteen läpikäyneitä kutsutaan ”Veljiksi” ja ”Sisariksi”. Asteen tunnuskuva on kaksi toisiaan suutelevaa kyyhkystä.

Viides aste on nimeltään ”Tekojen aste”. Sen mystiset luennot kuvaavat ihmisen tekojen seurauksia. Asteen pienoisnäytelmissä kokelaille opetetaan tekojen seurausten merkitystä konkreettisten ja haasteellisten eettisten valintatilanteiden avulla. Loppuopetuksissa käsitellään luvun viisi mystisiä ominaisuuksia. Asteen läpikäyneitä kutsutaan ”Viisaiksi veljiksi” ja ”Viisaiksi sisariksi”. Asteen tunnuskuva on vaaka.

Vihkimysasteet


Vihkimysasteisiin voivat päästä osallisiksi vain ne, joilla on edellytyksiä ja omakohtaista kiinnostusta ryhtyä Gnostilaisen Riitin virkailijoiksi tai gnostilaisiksi opettajiksi. Opetusasteet voi periaatteessa saada kuka tahansa, mutta niiden jälkeen mestari suorittaa valinnan vihkimysasteisiin oikeutetuista. Tähän mennessä eri asteita saaneista on noin joka neljäs on ollut oikeutettu etenemään ylempiin vihkimysasteisiin.

Ensimmäinen vihkimysaste eli Kuudes aste on nimeltään ”Nöyryyden aste”. Asteen pienoisnäytelmissä kuvataan uskonnollisen suvaitsemattomuuden ikäviä seurauksia sekä suvaitsevaisuuden ja nöyryyden hyveitä. Loppuopetuksissa käsitellään luvun kuusi mystisiä ominaisuuksia. Vihityistä käytetään nimitystä "Pyhä Valittu” eli ”Electus Sanctus"

Seitsemäs aste annetaan välittömästi kuudennen asteen jälkeen saman iltana ja niillä on yhteinen vihkimysrituaali. Seitsemäs aste on nimeltään ”Viisauden aste”. Asteen pienoisnäytelmät kuvaavat uskontojen rajallisuutta, yksinkertaisen elämän siunauksellisuutta, pyyteetöntä rakkautta sekä viisauden ja gnosiksen mysteereitä. Vihkimyksen yhteydessä vihittävä saa itselleen uuden esoteerisen nimen, jota hänellä on oikeus käyttää, mikäli hänet joskus asetetaan Gnostilaisen Riitin mestarin istuimelle. Loppuopetuksissa käsitellään luvun seitsemän mystisiä ominaisuuksia. Vihityistä käytetään nimitystä "Ylevä Valittu” eli ”Electus Altus". Aste antaa oikeuden toimia Gnostilaisen Riitin domuksessa Adeptina. Vihkimys oikeuttaa myös pyrkimään Gnostilaisen Riitin domuksessa Mestarin tehtävään, mitä varten vihityille ilmaistaan jo tässä vaiheessa Mestarin salaisuudet.

Kahdeksas aste on nimeltään ”Lunastuksen aste” ja sen vihityistä käytetään nimitystä ”Valittu Mestari” eli Magister Electus. Asteen rituaali on mystinen vertauskuva aineellisen vanhan Aadamin kuolemasta. Se tapahtuu Oppineiden Mestareiden konklaavissa. Tämän asteen taustalla on henkisen alkemian transformaatioprosessin vertauskuva, mutta esitettävä viitekehys on täysin toisenlainen.

Yhdeksäs aste on viimeinen vihkimysasteista. Sen nimi on ”Tiedon aste” ja sen vihityistä käytetään nimitystä ”Oppinut Mestari” eli Magister Doctus. Aste kuvaa vertauskuvallista uudestisyntymistä Valon maailman sanansaattajaksi. Aste annetaan vain Gnostilaisen Riitin domuksen Mestariksi asetettavalle, mitä varten Suurmestari luovuttaa hänelle valtuuskirjan. Asteet 8° ja 9° annetaan Suurmestarin toimesta peräkkäin samana päivänä.


Gnostilaisen Riitin juuret ulottuvat antiikin aikoihin asti


 

Gnostilaiset riitit ovat syntyneet ennen ajanlaskumme alkua ja ne pohjautuvat antiikin filosofien ja vanhojen gnostilaisten mestarien opetuksiin.

Gnostilainen Riitti ei ole uskonto eikä kirkkokunta, vaan opetus- ja keskustelupiiri. Riitin tarkoituksena ei ole pyrkiä käännyttämään oppilaita gnostilaiseen uskoon, vaan tarkoituksena on välittää ikivanhoja gnostilaisia opetuksia ja saada oppilaat itse ajattelemaan ja peilaamaan niitä omiin uskonkäsityksiinsä ja maailmankatsomuksiinsa. Asteet eivät tarjoa valmiita vastauksia, vaan tienviittoja kunkin etsijän omalle polulle – viitteitä elämän tarkoituksen löytämiseen ja oman elämän suuntaamiseen.

 


Gnostilaisen Riitin opetussisältö on moniulotteinenGnostilaisen Riitin kussakin asteessa perehdytään gnostilaisiin opetuksiin käymällä Mestarin johdolla läpi vanhoja tekstejä ja vertauskuvia. Opetuksessa käytetään muinaisaikaisia muotoja - sen mukaan kuin niistä on säilynyt tietoja.

Gnostilaisen Riitin paikallista toimintayksikköä kutsutaan domukseksi (lat. domus = talo). Domusta johtaa Mestari, joka Adeptin ja muutaman muun virkailijan avustamana vastaa kaikista asterituaaleista.

Gnostilaisessa Riitissä kokoontumisia kutsutaan konventeiksi (lat. conventus = kokoontuminen). Asteet voidaan antaa samanaikaisesti enintään kuudelle henkilölle. Asterituaalit tapahtuvat Valmistushuoneessa, Mysteeritemppelissä ja Pyhässä temppelissä. Suoritettava asterituaali koostuu useasta osasta, joista kukin tarjoaa opetuksiin erilaisen näkökulman eli aspektin. Valmistumishuoneessa annetaan alkuopetukset. Mysteeritemppelissä kohdataan ikivanhoja viisauksia ja salaisia opetuksia. sekä esitetään vertauskuvallisia legendoja ja pienoisnäytelmiä. Pyhässä temppelissä annetaan asteen juhlallinen vihkimys ja loppuopetukset. Rituaalimusiikki koostuu tunnetuista klassisista teoksista, joita soitetaan CD-levyltä.

Konventin lopussa osanottajat kokoontuvat yhteiselle, lähinnä kasviksista koostuvalle aterialle, jota kutsutaan nimellä ”Ferculum” (lat. ruokatarjotin). Sen yhteydessä käytävät vapaamuotoiset keskustelut vanhempien jäsenten kanssa täydentävät kunkin asteen opetuksia.

Gnostilaisen Riitin opetusmenetelminä ovat luennot, opetuskeskustelut, kuvaelmat ja kiertokäynnit. Luennoissa käydään läpi vanhoja tekstejä, joiden sanomaa havainnollistetaan kuvien avulla. Mestarin ja oppilaan välillä käytävissä opetuskeskusteluissa noudatetaan tuhansia vuosia vanhojen katekeesien kaavaa. Kuvaelmilla ja kiertokäynneillä esitetään vertauskuvallisesti ihmisen vaellusta hänen etsiessään ikuisia totuuksia. Jokaisella kierroksella etsijä saapuu hiukan lähemmäksi lopullista tietoa.

Gnostilaisen Riitin asterituaaleissa on runsaasti visuaalisia aineksia ja draamallisia jaksoja, joihin oppilaat osallistuvat aktiivisina osapuolina. Asterituaaleissa oppilas saa kohdata moninaisia hengellisiä ja moraalisia tilanteita, joista osa on melko haasteellisiakin. Näin oppilaalle tarjotaan puhuttelevia henkilökohtaisia kokemuksia.

Saatuaan tietyn asteen, oppilas saa myöhemmin osallistua vastaavan asteen seuraamiseen katsojana tai virkailijana, jolloin hänen aiemmat opetuksensa saavat lisää syvyyttä. Kun hän tuntee oppineensa edellisen asteen opetukset, hän saa mahdollisuuden edetä seuraavaan asteeseen.


Konventteja on muutaman kuukauden väleinGnostilaisen Riitin konventteja järjestetään neljässä domuksessa, jotka kokoontuvat eri aikoina joko Vantaalla Myyrmäessä, Liesitori 1 A, yleensä lauantaisin klo 11-15 tai Helsingissä Uudenmaanktau 33 yleensä sunnuntaisin klo 16-19.

Konventit kestävät yleensä kolmisen tuntia, minkä jälkeen on yhteinen ateriahetki ja keskustelutuokio. Tilavuokrien ja tarjoilujen kustannusten kattamiseksi peritään vapaaehtoinen osallistumismaksu (5 €). Asteen saajilta peritään lisäksi astemaksuna 10 €/aste, joka sisältää opetusaineiston.
 

Tarkempaa tietoa Gnostilaisesta Riitistä löydät salasanasuojatuilta jäsensivuiltamme.


Riittiin pääsee hakemuksestaGnostilaiseen Riittiin voivat pyrkiä kaikki Gnostilaisen Seuran jäsenet. 

Käytännön syistä Riitin osanottajamäärä on rajoitettu. 


Jos et vielä ole Gnostilaisen seuran jäsen, voit tehdä jäsenhakemuksesi tästä.
 

Jäsenhakemus

Gnostilaisen Riitin tunnuskuva: "Valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa, muodostaen ympyrän, elämänpyörän vertauskuvan, josta pää sielun vertauskuvana tähyää kohti valoa". Se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen itsen löytämistä, gnosista.

Esoteerisena symbolina joutsen edustaa jumalallista viisautta, joka on ihmisten saavuttamattomissa. Joutsen on myös tarunomainen lintu. Kun joutsenelle (allegorisesti) annetaan ravinnoksi vedellä sekoitettua maitoa, joutsen erottaa ne toisistaan, juo maidon ja
jättää veden, ilmaisten siten sisäistä viisautta – sillä maito edustaa symbolisti henkeä ja vesi ainetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagrammi eli viisikanta on ikivanha gnostilainen symboli, joka viittaa ihmisen maalliseen elämänpolkuun. Se on mystisen polun vertauskuva myös Gnostilaisessa Riitissä.