Kerinthoslaiset

Kerinthos oli juutalaistaustainen gnostilainen teologi, joka eli noin vuosina 50-100. Hän noudatti juutalaista lakia, mutta oli ajatuksiltaan gnostilainen. Hänen gnostilaiset oppinsa olivat peräisin Simon Magukselta. Kerinthoksen julistamassa opissa oli vaikutuksia myös juutalaiskristillisten ebioniittien opetuksista. Nämä pitivät Kristusta vain ihmisenä, joka kasteessa ”voideltiin Pyhällä Hengellä” ja sai jumalallisen voiman (hieman kuten profeetat). Ebioniitit säilyttivät juutalaiset rituaalit ja pitivät kiinni siitä, että vanhurskautus tapahtuu lain töiden kautta. He pitivät Paavalia luopiona ja huijarina.

Kerinthos perusti roomalaiseen Vähä-Aasiaan koulunsa, jonka vaikutus oli suuri erityisesti Galatian maakunnassa. Irenaeuksen mukaan Paavali kirjoitti kirjeensä galatalaisille nimenomaan Kerinthoksen seuraajia vastaan (Gal. 1:6-9):

Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Irenaeuksen mukaan Kerinthos oli saanut opetusta egyptiläisten viisaudessa ja hän väitti saaneensa tietoa enkeliltä, ja opetti, että näkyvä maailma ja näkyvä taivas eivät olleet Korkeimman Jumalan luomia, vaan ne oli luonut Korkeimmasta Jumalasta erillinen, pienempi ja alempi voima (Demiurgi), joka oli tietämätön Korkeimman Jumalan olemassaolosta, ja käytti apunaan joukkoa enkeleitä. Kerinthoksen mukaan Demiurgi ei ollut paha vaan, toimi välittäjänä (Logos) jumalallisen ja aineellisen maailman välillä, kuten mm. Platon oli opettanut. Kerinthoksen mukaan demiurgi antoi myös juutalaisen lain ja hän piti lain noudattamista, eli oikeita tekoja (halakha) tärkeinä, ja sanoi sen olevan keskeistä pelastuksen kannalta.

Kerinthos teki eron Jeesus ja Kristuksen välille. Hän kielsi Jeesuksen yliluonnollisen syntymän ja sanoi hänen olleen Joosefin ja Marian lapsi. Kristus puolestaan laskeutui taivaasta kyyhkysen muodossa Jeesukseen Jordanin kasteen yhteydessä ja jätti hänet ristiinnaulitsemisessa. Kerinthoksen sanotaan opettaneen myös, että Jeesus tullaan herättämään kuolleista viimeisenä päivänä, samalla kun kaikki muut ihmiset nousevat ylös kuolleista hänen mukanaan. Kerinthoksen mukaan Jeesus ei ollut sama kuin Johanneksen evankeliumissa mainittu Logos (Sana).

Kerinthoksen opetukset olivat kristologian osalta ebioniittisia, kun taas luomisen osalta hänen käsityksensä muistuttivat gnostilaisuutta. Kerinthos uskoi tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka perustettaisiin maan päälle ennen ylösnousemusta ja taivasten valtakunnan tuloa.

Varhaiskristilliset kirjoittajat kuvasivat Kerinthosta apostoli Johanneksen vastustajaksi. Irenaeuksen mukaan Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin Kerinthoksen opetuksia vastaan: ”Johannes pyrki evankeliumillaan poistamaan sen virheen, jonka Kerinthos oli levittänyt ihmisten keskuuteen”. Polykarpos kertoi tarinan, jonka mukaan evankelista Johannes pelkäsi Kerinthosta niin paljon, että pakeni kerran Efesoksen kylpylästä saatuaan selville Kerinthoksen olevan siellä, huudahtaen: ”Paetkaamme, ennen kuin koko kylpylä romahtaa, sillä totuuden vihollinen Kerinthos on siellä!”

Kerinthos oli saksalaisen teologi Hans-Martin Schenken mukaan Nag Hammadista löydetyn gnostilaisen ”Jaakobin salaisen kirjan” vastaanottaja, vaikka nimeä ei kyetä tekstin turmeltuneisuuden vuoksi lukemaan, sillä vastaanottajan nimestä on luettavissa vain loppu ”...thos”. Tätä Schenken olettamusta tukee se, että apokryfinen ”Apostolien kirje” (Epistula Apostolorum)”, joka esittää esimerkiksi profetoimisesta ja lihan ylösnousemuksesta ”Jaakobin salaiseen kirjaan” nähden vastakkaisia näkemyksiä, on suoraan suunnattu Simon Magusta ja Kerinthosta vastaan. Kerinthoksen omia kirjoituksia ei ole säilynyt. Hippolytoksen mukaan kristillisen ”alogien” lahkon johtaja roomalainen Caius, väitti 200-luvun alussa ilmestyneessä kirjoituksessaan, että Kerinthos oli ”Johanneksen Ilmestyskirjan” todellinen kirjoittaja.

 


[Yllä oleva teksti on sitaatti Pentti Tuomien kirjasta "Gnostilaisuuden historia"]