Seuran toiminta

Gnostilainen seura ry on perustettu kesällä 2009. Seuran tarkoituksena on:

 • vaalia gnostilaista hengenperintöä,

 • levittää gnostilaisuuden tuntemusta

 • edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa

 • luoda edellytyksiä gnostilaisen hengellisyyden harjoittamiselle

 • lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä

 • ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisenrakkauteen ja suvaitsevaisuuteen

 • toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Gnostilaisen Seuran kaikille avoimia toimintamuotoja ovat:

 • Yleisöluennot

 • Gnostilainen messu ("Valon hartaus")

 • Avoimet keskustelupiirit (”G-klubi”)

 • Itseopiskeluaineisto

 • Kesäpäivät

Vain jäsenille tai kutsutuille tarkoitettuja toimintamuotoja ovat:

 • Mysteerikoulu

 • Gnostilainen Riitti

 • Esoteeriset opintopiirit

 • Kirjeopisto Hermes

Gnostilaisen seuran päätoimipaikka on Helsingissä, Uudenmaankatu 33. Lisäksi toimintaa on pienemmässä mittakaavassa Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Lahdessa sekä satunnaisesti muissakin kaupungeissa. Tapahtumatiedot löytyvät Tapahtumakalenterista.

 

Gnostilaisessa Seurassa on varsinaisia (jäsenmaksua maksavia) jäseniä parisensataa ja tukijäseniä (postituslistalle ilmoittautuneita) lisäksi puolisentoistasataa. Jäseneksi voi liittyä näiden nettisivujen kautta.

 

Seuran hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

 

 


YleisöluennotGnostilainen Seura on olemassaolonsa aikana järjestänyt kymmeniä mielenkiintoisia luentoja, joiden pitäjinä on ollut laaja joukko yliopistojen professoreita ja tohtorikoulutettavia sekä muita henkisiin aiheisiin perehtyneitä asiantuntijoita. Melkein keikki luennot on tallennettu sähköisessä muodossa Seuran nettisivuille, josta niitä voivat lukea kaikki kiinnostuneet. Osa luennoista on tarjolla kaikille vapaasti itseopiskelu-osiossa ja osa on salasanasuojattujen jäsensivujen luentoarkistossa.

 


Gnostilainen messuEri maissa toimivien gnostilaisten kirkkojen uskonkäsityksiä voi kuvailla universaaleiksi. Gnostilaisten kirkkojen kulmakivi on ikiaikainen viisaus: ”Rakkaus on Elämän laki”. Suomeen gnostilainen kirkko rantautui vuonna 2010. Se on osa Gnostilaisen seuran hengellistä toimintaa. Sen näkyvin toimintamuoto on gnostilainen messu, joka nykyisin järjestetään joka toinen kuukausi. Messu on avoin kaikille, osallistuminen ei edellytä kuulumista Gnostilaiseen Seuraan. Gnostilainen kirkko noudattaa 100-luvun alkuseurakuntien ihannekuvaa "hengellisestä kirkosta", joka on ihmisläheinen. Ikivanhan gnostilaisen perinteen mukaan ihminen ei tarvitse pappia itsensä ja Jumalan väliin. Sen vuoksi Gnostilaisessa kirkossa ei ole pappeja. Gnostilaisessa messussa liturgin tehtävät jaetaan vuorotellen eri jäsenten kesken. Puheosien esittäjiä sanotaan esilukijoiksi. Esilukijoina voi toimia sekä miehiä että naisia.

 


”G-klubi” ja ”Valopiiri””G-klubi” ja ”Valopiiri” ovat Gnostilaisen Seuran keskustelupiirejä. ”G-klubi” kokoontuu gnostilaisen messun jälkeen ja siellä keskustellaan teekupposen äärellä minialustuksen pohjalta.

”Valopiirit” ovat henkisen kirjallisuuden keskustelupiirejä, jotka kokoontuvat eri kaupunkien kirjastojen tiloissa keskustelemaan valitusta kirjasta alustuksen pohjalta.

On hyödyllistä pohdiskella suuriakin asioita, lukea viisaita kirjoituksia sekä osallistua opinto- ja keskustelupiireihin. Siten opimme näkemään asioita syvällisemmin sekä ymmärtämään myös erilaisia käsityksiä.

 


Gnostilainen RiittiGnostilainen Riitti edustaa esoteerista gnostilaisuutta. Vanhat mestarit ovat ikivanhan gnostilaisen perinteen mukaisesti paljastaneet salaisia opetuksia vain niille, jotka ovat kykeneviä ajattelemaan syvällisesti. Opetus on ollut luonteeltaan vain suppealle piirille tarkoitettua. Mestarit eivät ole antaneet valmiita vastauksia, vaan opastaneet oppilaitaan löytämään niitä itse. Gnostilaisuus on näin tarjonnut polun kohti sisäistä eheytymistä ja olevaisen ymmärtämistä. Gnostilaiset riitit ovat syntyneet ennen ajanlaskumme alkua ja ne pohjautuvat antiikin filosofien ja vanhojen gnostilaisten mestarien opetuksiin. Näitä esoteerisen gnostilaisuuden perinteitä vaalitaan Suomessa Gnostilaisen Seuran opintopiiritoiminnassa – Gnostilaisessa Riitissä.


Riitissä on viisi opetusastetta – Jumalan aste, Rakkauden aste, Yhteyden aste, Sielun aste ja Tekojen aste. Lisäksi on neljä vihkimysastetta niille, jotka haluavat valmentautua toimimaan gnostilaisina opettajina.


Gnostilainen Riitti on tarkoitettu niille, jotka haluavat perehtyä henkisiin kysymyksiin ja mysteereihin ja oppia ajattelemaan asioita syvällisesti. Oppilaat Riittiin kutsutaan hakemuksen perusteella. Hakemuksen voi tehdä netin kautta.

 


Gnostilainen MysteerikouluGnostilaisen Riitin konventtien väliaikoina järjestetään Mysteerikouluja, joissa syvennetään Riitin eri asteiden opetuksia. Oppilaiksi kutsutaan asianomaisen asteen saaneita. Opettajina toimivat Vantaan ja Helsingin domusten mestarit.
 

Lisätietoa


Itseopiskeluaineisto


 

Seuran nettisivuilla voit opiskella gnostilaisuutta monella tavalla:

Nettiluennot ovat vapaasti kaikkien katsottavissa. Samoin harjoitteet.

Kirjeopisto Hermes on tarkoitettu vain Gnostilaisen Seuran jäsenille. Se tarjoaa laajan valikoiman esoteerista luettavaa ilmaiseksi.


Kirjeopisto Hermes


 

Kirjeopisto Hermes tarjoaa laajan valikoiman esoteerista luettavaa Gnostilaisen Seuran jäsenille ilmaiseksi.

 

Esoteerisen tiedon symbolina kirjeopistomme tunnushahmoksi on valittu Hermes Trismegistos. Hän oli esoteerinen nimitys ju­ma­luu­desta, jota egyptiläisessä my­to­lo­giassa edusti Thot, kreik­ka­lai­ses­sa Hermes ja roomalaisessa Mer­cu­ri­us. Näitä jumaluuksia pidettiin oppaina, jotka ohjasivat kuol­leit­ten sieluja tuonpuoleiseen, ja jotka myös toimivat jumalten sanansaattajina.

Tällä hetkellä Kirjeopisto Hermes sisältää seuraavat artikkelit:

1. Esoteerisista käsitteistä + esoteerinen sanasto A - Ö

2. Esoteerisista riiteistä

3. Miten esoteerikot selittävät maailman synnyn?

4. Miten esoteerikot selittävät ihmisen synnyn?

5. Egyptiläinen gnosis

6. Gnosis Mesopotamiassa

7. Kreikkalainen gnosis

8. Roomalaiset mysteerit

9. Essealaiset

10. Gnostilaisuuden syntyvaiheet

11. Simon Magus

12. Mandealaiset

13. Setiläiset

14. Valentinolaiset

15. Manikealaiset

16. Kataarit

17. Gnostilaisten ristiriidat katolisen kirkon kanssa

18. Gnostilaiset tekstit

19. Sofiologia

20. Alkemia

21. Hermetismi

22. Kabbala

23. Keskiajan ruusuristiläisyys

24. Uuden ajan ruusuristiläisyys

25. Vapaamuurariuden historia

26. Miesten vapaamuurariuden eri muodot ja astejärjestelmät

27. Miesten ja naisten yhteisvapaamuurarius ja naisvapaamuurarius

28. Vapaamuurariuden henkinen sisältö

29. Mitä on uusgnostilaisuus?

30. Uusgnostilaiset kirkot ja seurat maailmalla

31. Suomen Gnostilainen Seura

32. Gnostilainen Riitti

33. Uusgnostilaisuuden jumalakäsitys ja kosmologia

34. Uusgnostilaisuuden sielukäsitys

35. Uusgnostilaisuuden pelastuskäsitys

36. Gnosis

37. Hyvän ja pahan problematiikka

38. Uusgnostilaisuuden eettinen koodi

39. Ihmisen yhteys Jumalaan

40. Teosofia

41. New Age

42. Odd Fellow Veljeskunta

43. Martinisti-järjestöt

44. Ordo Templi Orientis (OTO)

45. Hermetic Order of the Golden Dawn

46. Druidi-veljeskunnat

47. Wicca

48. Mestari Hilarion 12 universaalia lakia

 

Kirjeopisto Hermeksen artikkeleihin pääset käsiksi
liittymällä Gnostilaisen Seuran jäseneksi.

 


 

Gnostilaisen Seuran tunnuskuva: "Valkoinen joutsen, joka sulkee siipiensä suojaan huolenpitoa tarvitsevan lajitoverinsa, muodostaen ympyrän, elämänpyörän vertauskuvan, josta pää sielun vertauskuvana tähyää kohti valoa". Se on rakkauden vertauskuva, mutta se on myös henkisyyden symboli, sillä se kuvaa sisäisen itsen löytämistä, gnosista.