Kirjallisuus

Pentti Tuominen

GNOSIS – Löytöretkiä sisimpään itseen

Basam Books 2019

 

Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kokonaisesitys gnostilaisesta filosofiasta ja sen historiasta.

Kirja kertoo mystisestä alkutiedosta (gnosiksesta), jota ihminen on tavoitellut koko historiansa ajan. Sivuilta selviää, miten alkutieto on ymmärretty muinaisen Egyptin mysteerikouluissa, Lähi-Idän ja Intian uskonnoissa, antiikin filosofien ja alkukristillisen ajan gnostikkojen ajattelussa sekä hermeettisessä kirjallisuudessa ja kabbalassa. Kirjassa kerrotaan myös siitä, miten Jeesus opetti gnosista.

Kirjassa on myös selkeä kooste uusgnostilaisesta filosofiasta ja teologiasta sekä katsaus gnosiksesta ja ykseysajattelusta tuttujen kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa: Paulo Coelho, Eino Leino, Sven Krohn, Pentti Saarikoski ja Jenni Haukio. Kirjan lopussa on metodinen luku ”Miten löydän sisimmän itseni”. Kirja päättyy havaintoon, että vuorelle johtaa monta polkua, jotka kaikki päättyvät saman totuuden äärelle.

Tämän teoksen pitäisi kuulua jokaisen gnostilaisesta ajattelusta kiinnostuneen kirjahyllyyn.
 

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä on 207 sivua.


Hinta 25 €, Gnostilaisen Seuran jäsenille 18 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

 

Hermes Trismegistos

CORPUS HERMETICUM,

Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia

Aatma 2019

Muinaisen Egyptin papit olivat jo ennen antiikin aikaa koonneet yhteen suuren joukon muinaisia viisaustekstejä, mutta kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut Egyptin 332 eaa., papisto sai hyvän syyn kääntää niitä myös kreikaksi. Papit julkaisivat tekstit Thot-jumalan nimissä. Thot oli muinaisen Egyptin viisauden jumala ja jumalallinen opas, joka ohjasi kuolleitten sieluja tuonpuoleiseen. Thot-jumalan vastine kreikkalaisessa mytologiassa oli Hermes, minkä vuoksi egyptiläiset papit viisaustekstejä kreikaksi julkaistessaan merkitsivät niiden tekijäksi nimimerkin ”Hermes Trismegistos”. Nimen loppuosa on muinaiskreikkaa ja tarkoittaa ”kolmesti suurin”.

Tämä tekstikokoelma käsitti alun perin kymmeniä kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu useassa vaiheessa. Kokoelmaan oli koottu salaisuuksia jopa kaikkein vanhimmista teksteistä, kuten egyptiläisestä mytologiasta, pyramiditeksteistä, sarkofagiteksteistä ja kuolleiden kirjan eri versioista. Kokoelmaa pidetään suuressa arvossa sen vuoksi, että vaikka sen tekstit oli koottu yhteen luultavasti 300-100 eaa., ne ammensivat suoraan muinaisten mysteerien alkulähteestä ja ”sisältävät kaiken egyptiläisen filosofian”, kuten Aleksandrian kristitty piispa Klemens 100-luvun lopulla sanoi.

Hermeettisten tekstien aihealue on laaja. Jotkut tekstit käsittelevät Jumalan ykseyttä ja hyvyyttä sekä kehottavat sielun puhdistautumiseen ja Jumalan kunnioitukseen. Jotkut käsittelevät henkistä alkemiaa ja magiaa, kun taas jotkut sisältävät gnostilaisuuteen tai pla­to­nis­miin vivahtavia pohdiskeluja. Hermeettiset tekstit avaavat kuvan gnostilaisuudesta paljon selkeämpänä kuin esimerkiksi Pistis Sofia tai Nag Hammadin kirjaston evankeliumit, jotka esittävät asiat varsin sekavasti ja sirpaleisesti. Onkin sanottu, että hermetismi on ollut gnostilaisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuudelle – avain sisäiseen ymmärrykseen.

Corpus Hermeticum on nyt käännetty myös suomeksi. Seitsemäntoista Corpus Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettistä tekstiä: Asklepios eli Täydellinen saarna” ja Nag Hammadista löydetty ”Tutkielma kahdeksannesta ja yhdeksännestä” sekä kuuluisa ”Smaragditaulu”.

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä 224 sivua.

Hinta on 30 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

 

 

Johann Erle:

Gnostilaisuuden kolmas vuosituhat
 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

 

 


Elaine Pagels:

Gnostilaiset evankeliumit

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

 

 

 

Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen:

Nag Hammadin kätketty viisaus - Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

Amin Maalouf:
Valon puutarhat

 

Kirja kertoo manikealaisuuden perustajan, profeetta Manin elämäntarinan.


Ote kirjan esittelytekstistä:

Nykyihmisen mielessä sana manikealaisuus tarkoittaa mustavalkoista ja ehdotonta ajattelua. Profeetta Manin ajattelusta mustavalkoisuus oli kuitenkin kaukana: Mani itse kuvaili uskontoaan merenä, johon muut uskonnot kuten zarathustralaisuus, kristinusko ja buddhalaisuus yhtyvät. Maailmanuskonnoksi levinnyt manikealaisuus kilpaili kristinuskon kanssa suosituimmuudesta monta sataa vuotta. Mani oli 200-luvulla jaa. elänyt persialaisen kuvataiteen isä, lääkäri ja filosofi, jota kiinalaiset kutsuivat "valon Buddhaksi" ja egyptiläiset "Jeesuksen apostoliksi". Hän oli suuri humanisti, joka yritti saada uskontojen keskinäisen taistelun vallasta ja maailmanherruudesta loppumaan. Yksi syy manikealaisuuden häviämiseen maailmankartalta lienee juuri tässä: Manin mielestä uskonnon nimissä ei pitänyt sotia. Manin sanoman suosio muodostui lopulta liian suureksi uhaksi vallanpitäjille.

Antti Marjanen ja Ismo Dunderberg:

Juudaksen evankeliumi

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

Pistis Sophia – Gnostilainen käsikirjoitus -300 luvulta


Toimittajat: Seppo Aalto, Jouni Marjanen
Kääntäjät: Kalervo Mielty, Pirkko Carpelan
 

Sven Krohn: Ydinihminen

– Ihmisen mitta ja tulevaisuus, avaus filosofiseen ihmistutkimukseen

 

Kooste filosofian professori Sven Krohnin kymmenestä artikkelista, joissa käsitellään gnostilaista ihmiskuvaa ja gnosista syvällisesti ja kunnioittavasti.

Painos on loppuunmyyty, mutta kirja löytyy kirjastoista ja mahdollisesti antikvariaateista.

Tobias Churton: Kohtalon suudelma – Tositarina Juudaksen evankeliumista.

 

Juudaksen evankeliumina tunnettu gnostilainen kirjoitus löydettiin vuonna 1978 Egyptistä, ja sen englanninkielinen käännös julkaistiin kohun saattelemana vuonna 2006. Kirjoitus on hiljattain suomennettu Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella. Tobias Churtonin teos Kohtalon suudelma kertoo tuon historiallisen tekstin löytämisestä, julkaisemisesta ja sen saamasta ristiriitaisesta vastaanotosta.Churtonin kirja selittää yleistajuisesti Juudaksen evankeliumin sisällön ja merkityksen gnostilaisten kirjoitusten ja tradition valossa ja tarjoaa näin uuden näkökulman koko kristinuskon alkuperään. Churton ei ainoastaan avaa evankeliumin tekstiä vaan myös herättää pohtimaan, miksi kirkon piirissä merkityksettömäksi julistettu kirjoitus on nostattanut niin voimakkaita reaktioita. Kirja tuo uutta mielenkiintoista ja objektiivista sisältöä keskusteluun pyhien kirjoitusten merkityksestä ja kristillisyyden alkulähteistä sekä kristinopin ja gnostilaisuuden suhteesta.Kirjoittaja Tobias Churton on valmistunut Oxfordista pääaineenaan teologia ja julkaissut useita kirjoja muun muassa gnostilaisuudesta, vapaamuurariudesta ja alkemiasta. Hän luennoi Exeterin yliopistossa länsimaisista esoteerisistä perinteistä ja pyrkii tuomaan akateemisen tutkimuksen tuloksia myös laajan yleisön tietoisuuteen.           

Eino Leino: Alla kasvon Kaikkivallan
–  Mystillinen trilogia: erään aikansa lapsen ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä

 

Eino Leino (1878 - 1926) oli suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko, jonka laaja ja monipuolinen kirjallinen tuotanto sisälsi runoutta, romaaneja, näytelmiä, esseitä ja lehtipakinoita sekä suomennoksia ulkomaisesta kirjallisuudesta. Hänet luetaan Suomen merkittävimpiin kirjailijoihin. Hän oli mystikko ja metafyysikko, joka oli saanut vaikutteita myös teosofiasta.

Eino Leinon tuotannossa on useita äänenpainoja, joita voi pitää myös gnostilaisuutena, joskaan tätä ei vielä Leinon aikana tunnistettu, vaan ne pantiin teosofian "piikkiin". Yksi selkeästi gnostilaisesti virittynyt teos on 1917 ilmestynyt "Alla kasvon Kaikkivallan", jota tekijä itse luonnehtii "mystilliseksi trilogiaksi. Kirja on täynnä gnostilaista mystiikkaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on teokseen sisältyvä kappale "Aurinkolaulu".

Lue tästä koko kirja "Alla kasvon Kaikkivallan" pdf-tiedostona.

Pekka Ervast: Gnostikot

 

Pekka Ervast (1875-1934) oli mystikko ja teosofian uranuurtajia Suomessa. Hän toimi Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919. Vuonna 1920 hän erosi seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. Ervast julkaisi elinaikanaan 70 omaa teosta.

Kirja "Gnostikot" ilmestyi 1943. Se on laadittu pikakirjoituksella Ervastin 1928 pitämistä luennoista. Kirja valottaa hyvin alkukirkon ajan gnostilaisuutta ja sen merkitystä kristinuskon kehittymiselle.

Lue tästä koko kirja "Gnostikot" pdf-tiedostona.

Coelhon teoksissa esiintyy paljon gnostilaisia ajatuksia. Seuraavassa muutama sitaatti hänen ajatelmistaan:
 

"Olemme kaikki osa jumalallista kipinää. Meillä kaikilla tässä luomakunnassa on päämäärä nimeltä rakkaus." (Voittaja on yksin)
 

"Jos tunnet rakkauden, tunnet myös Maailman Sielun, koska se on pelkkää rakkautta." (Alkemisti)
 

"Rakkaus on voima, joka muuttaa ja jalostaa Maailman Sielua." (Alkemisti)
 

"Ihminen ymmärtää elämää ja maailmankaikkeutta vasta sitten, kun löytää toisen puoliskonsa." (Brida)

 

Coelhon gnostilaiset äänenpainot tulevat selvimmin esiin hänen teoksessaan "Valon Soturin käsikirja", josta on poimittu näytteitä oheiseen pdf-tiedostoon