Nettiluennot ja kirjallisuus

Gnostilaista kirjallisuutta

Pentti Tuominen

GNOSIS – Löytöretkiä sisimpään itseen

Basam Books 2019

 

Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kokonaisesitys gnostilaisesta filosofiasta ja sen historiasta.

Kirja kertoo mystisestä alkutiedosta (gnosiksesta), jota ihminen on tavoitellut koko historiansa ajan. Sivuilta selviää, miten alkutieto on ymmärretty muinaisen Egyptin mysteerikouluissa, Lähi-Idän ja Intian uskonnoissa, antiikin filosofien ja alkukristillisen ajan gnostikkojen ajattelussa sekä hermeettisessä kirjallisuudessa ja kabbalassa. Kirjassa kerrotaan myös siitä, miten Jeesus opetti gnosista.

Kirjassa on myös selkeä kooste uusgnostilaisesta filosofiasta ja teologiasta sekä katsaus gnosiksesta ja ykseysajattelusta tuttujen kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa: Paulo Coelho, Eino Leino, Sven Krohn, Pentti Saarikoski ja Jenni Haukio. Kirjan lopussa on metodinen luku ”Miten löydän sisimmän itseni”. Kirja päättyy havaintoon, että vuorelle johtaa monta polkua, jotka kaikki päättyvät saman totuuden äärelle.

Tämän teoksen pitäisi kuulua jokaisen gnostilaisesta ajattelusta kiinnostuneen kirjahyllyyn.
 

Kirja on kovakantinen ja siinä on 207 sivua.


Hinta 25 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

 

Hermes Trismegistos

CORPUS HERMETICUM,

Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia

Aatma 2019

Muinaisen Egyptin papit olivat jo ennen antiikin aikaa koonneet yhteen suuren joukon muinaisia viisaustekstejä, mutta kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut Egyptin 332 eaa., papisto sai hyvän syyn kääntää niitä myös kreikaksi. Papit julkaisivat tekstit Thot-jumalan nimissä. Thot oli muinaisen Egyptin viisauden jumala ja jumalallinen opas, joka ohjasi kuolleitten sieluja tuonpuoleiseen. Thot-jumalan vastine kreikkalaisessa mytologiassa oli Hermes, minkä vuoksi egyptiläiset papit viisaustekstejä kreikaksi julkaistessaan merkitsivät niiden tekijäksi nimimerkin ”Hermes Trismegistos”. Nimen loppuosa on muinaiskreikkaa ja tarkoittaa ”kolmesti suurin”.

Tämä tekstikokoelma käsitti alun perin kymmeniä kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu useassa vaiheessa. Kokoelmaan oli koottu salaisuuksia jopa kaikkein vanhimmista teksteistä, kuten egyptiläisestä mytologiasta, pyramiditeksteistä, sarkofagiteksteistä ja kuolleiden kirjan eri versioista. Kokoelmaa pidetään suuressa arvossa sen vuoksi, että vaikka sen tekstit oli koottu yhteen luultavasti 300-100 eaa., ne ammensivat suoraan muinaisten mysteerien alkulähteestä ja ”sisältävät kaiken egyptiläisen filosofian”, kuten Aleksandrian kristitty piispa Klemens 100-luvun lopulla sanoi.

Hermeettisten tekstien aihealue on laaja. Jotkut tekstit käsittelevät Jumalan ykseyttä ja hyvyyttä sekä kehottavat sielun puhdistautumiseen ja Jumalan kunnioitukseen. Jotkut käsittelevät henkistä alkemiaa ja magiaa, kun taas jotkut sisältävät gnostilaisuuteen tai pla­to­nis­miin vivahtavia pohdiskeluja. Hermeettiset tekstit avaavat kuvan gnostilaisuudesta paljon selkeämpänä kuin esimerkiksi Pistis Sofia tai Nag Hammadin kirjaston evankeliumit, jotka esittävät asiat varsin sekavasti ja sirpaleisesti. Onkin sanottu, että hermetismi on ollut gnostilaisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuudelle – avain sisäiseen ymmärrykseen.

Corpus Hermeticum on nyt käännetty myös suomeksi. Seitsemäntoista Corpus Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettistä tekstiä: Asklepios eli Täydellinen saarna” ja Nag Hammadista löydetty ”Tutkielma kahdeksannesta ja yhdeksännestä” sekä kuuluisa ”Smaragditaulu”.

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä 224 sivua.

Hinta on 30 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

 

 

Johann Erle:

Gnostilaisuuden kolmas vuosituhat
 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

 

 


Elaine Pagels:

Gnostilaiset evankeliumit

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

 

 

 

Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen:

Nag Hammadin kätketty viisaus - Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

Amin Maalouf:
Valon puutarhat

 

Kirja kertoo manikealaisuuden perustajan, profeetta Manin elämäntarinan.


Ote kirjan esittelytekstistä:

Nykyihmisen mielessä sana manikealaisuus tarkoittaa mustavalkoista ja ehdotonta ajattelua. Profeetta Manin ajattelusta mustavalkoisuus oli kuitenkin kaukana: Mani itse kuvaili uskontoaan merenä, johon muut uskonnot kuten zarathustralaisuus, kristinusko ja buddhalaisuus yhtyvät. Maailmanuskonnoksi levinnyt manikealaisuus kilpaili kristinuskon kanssa suosituimmuudesta monta sataa vuotta. Mani oli 200-luvulla jaa. elänyt persialaisen kuvataiteen isä, lääkäri ja filosofi, jota kiinalaiset kutsuivat "valon Buddhaksi" ja egyptiläiset "Jeesuksen apostoliksi". Hän oli suuri humanisti, joka yritti saada uskontojen keskinäisen taistelun vallasta ja maailmanherruudesta loppumaan. Yksi syy manikealaisuuden häviämiseen maailmankartalta lienee juuri tässä: Manin mielestä uskonnon nimissä ei pitänyt sotia. Manin sanoman suosio muodostui lopulta liian suureksi uhaksi vallanpitäjille.

Antti Marjanen ja Ismo Dunderberg:

Juudaksen evankeliumi

 

PAINOS LOPPU. KIRJASTOISTA VOI KYSELLÄ.

Pistis Sophia – Gnostilainen käsikirjoitus -300 luvulta


Toimittajat: Seppo Aalto, Jouni Marjanen
Kääntäjät: Kalervo Mielty, Pirkko Carpelan
 

Sven Krohn: Ydinihminen

– Ihmisen mitta ja tulevaisuus, avaus filosofiseen ihmistutkimukseen

 

Kooste filosofian professori Sven Krohnin kymmenestä artikkelista, joissa käsitellään gnostilaista ihmiskuvaa ja gnosista syvällisesti ja kunnioittavasti.

Painos on loppuunmyyty, mutta kirja löytyy kirjastoista ja mahdollisesti antikvariaateista.

Tobias Churton: Kohtalon suudelma – Tositarina Juudaksen evankeliumista.

 

Juudaksen evankeliumina tunnettu gnostilainen kirjoitus löydettiin vuonna 1978 Egyptistä, ja sen englanninkielinen käännös julkaistiin kohun saattelemana vuonna 2006. Kirjoitus on hiljattain suomennettu Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella. Tobias Churtonin teos Kohtalon suudelma kertoo tuon historiallisen tekstin löytämisestä, julkaisemisesta ja sen saamasta ristiriitaisesta vastaanotosta.Churtonin kirja selittää yleistajuisesti Juudaksen evankeliumin sisällön ja merkityksen gnostilaisten kirjoitusten ja tradition valossa ja tarjoaa näin uuden näkökulman koko kristinuskon alkuperään. Churton ei ainoastaan avaa evankeliumin tekstiä vaan myös herättää pohtimaan, miksi kirkon piirissä merkityksettömäksi julistettu kirjoitus on nostattanut niin voimakkaita reaktioita. Kirja tuo uutta mielenkiintoista ja objektiivista sisältöä keskusteluun pyhien kirjoitusten merkityksestä ja kristillisyyden alkulähteistä sekä kristinopin ja gnostilaisuuden suhteesta.Kirjoittaja Tobias Churton on valmistunut Oxfordista pääaineenaan teologia ja julkaissut useita kirjoja muun muassa gnostilaisuudesta, vapaamuurariudesta ja alkemiasta. Hän luennoi Exeterin yliopistossa länsimaisista esoteerisistä perinteistä ja pyrkii tuomaan akateemisen tutkimuksen tuloksia myös laajan yleisön tietoisuuteen.           

Kirjakauppaan

Eino Leino: Alla kasvon Kaikkivallan
–  Mystillinen trilogia: erään aikansa lapsen ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä

 

Eino Leino (1878 - 1926) oli suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko, jonka laaja ja monipuolinen kirjallinen tuotanto sisälsi runoutta, romaaneja, näytelmiä, esseitä ja lehtipakinoita sekä suomennoksia ulkomaisesta kirjallisuudesta. Hänet luetaan Suomen merkittävimpiin kirjailijoihin. Hän oli mystikko ja metafyysikko, joka oli saanut vaikutteita myös teosofiasta.

Eino Leinon tuotannossa on useita äänenpainoja, joita voi pitää myös gnostilaisuutena, joskaan tätä ei vielä Leinon aikana tunnistettu, vaan ne pantiin teosofian "piikkiin". Yksi selkeästi gnostilaisesti virittynyt teos on 1917 ilmestynyt "Alla kasvon Kaikkivallan", jota tekijä itse luonnehtii "mystilliseksi trilogiaksi. Kirja on täynnä gnostilaista mystiikkaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on teokseen sisältyvä kappale "Aurinkolaulu".

Lue tästä koko kirja "Alla kasvon Kaikkivallan" pdf-tiedostona.

Pekka Ervast: Gnostikot

 

Pekka Ervast (1875-1934) oli mystikko ja teosofian uranuurtajia Suomessa. Hän toimi Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919. Vuonna 1920 hän erosi seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. Ervast julkaisi elinaikanaan 70 omaa teosta.

Kirja "Gnostikot" ilmestyi 1943. Se on laadittu pikakirjoituksella Ervastin 1928 pitämistä luennoista. Kirja valottaa hyvin alkukirkon ajan gnostilaisuutta ja sen merkitystä kristinuskon kehittymiselle.

Lue tästä koko kirja "Gnostikot" pdf-tiedostona.

Coelhon teoksissa esiintyy paljon gnostilaisia ajatuksia. Seuraavassa muutama sitaatti hänen ajatelmistaan:
 

"Olemme kaikki osa jumalallista kipinää. Meillä kaikilla tässä luomakunnassa on päämäärä nimeltä rakkaus." (Voittaja on yksin)
 

"Jos tunnet rakkauden, tunnet myös Maailman Sielun, koska se on pelkkää rakkautta." (Alkemisti)
 

"Rakkaus on voima, joka muuttaa ja jalostaa Maailman Sielua." (Alkemisti)
 

"Ihminen ymmärtää elämää ja maailmankaikkeutta vasta sitten, kun löytää toisen puoliskonsa." (Brida)

 

Coelhon gnostilaiset äänenpainot tulevat selvimmin esiin hänen teoksessaan "Valon Soturin käsikirja", josta on poimittu näytteitä oheiseen pdf-tiedostoon

Gnostilaisen Seuran jäsenenä saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset lukemaan www.gnosis.fi jäsensivuilla olevia e-kirjoja.

 

Gnostilaisen Seuran jäseneksi voit liittyä vaikkapa tästä

 


 

Ravi Ravindra

Bhagavad Gita – Navigointiopas elämän taistelussa

Suom. Kalervo Mielty

Ravindran kirja selostaa länsimaiselle lukijalle helposti avautuvalla tavalla Intian yhden merkittävimmän uskonnollisen teoksen, Bhagavad Gitan ajatusmaailmaa, opetuksia ja symboliikkaa. Kirja korostaa gnosiksen (sanskr. jnana) keskeistä asemaa henkisellä polulla ja Itsen tuntemisessa.

 

Linkki e-kirjaan

 

 

Pekka Ervast: Gnostikot

 

Pekka Ervast (1875-1934) oli mystikko ja teosofian uranuurtajia Suomessa. Hän toimi Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919. Vuonna 1920 hän erosi seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. Ervast julkaisi elinaikanaan 70 omaa teosta.

Kirja "Gnostikot" ilmestyi 1943. Se on laadittu pikakirjoituksella Ervastin 1928 pitämistä luennoista. Kirja valottaa hyvin alkukirkon ajan gnostilaisuutta ja sen merkitystä kristinuskon kehittymiselle.

Lue tästä koko kirja "Gnostikot" pdf-tiedostona.

Kalervo Mielty: Tuomaan evankeliumin avain


Gnostilainen Tuomaan evankeliumi löydettiin Egyptistä, Nag Hammadin lähistöltä v. 1945 yhdessä muiden, n. 50 koptinkielisen kirjoituksen kanssa.

Tämä Kalervo Mieltyn kirja pyrii paneutuman siihen elämänkatsomukseen ja -filosofiaan, joka kuultaa läpi koko Tuomaan evankeliumin ydinsanomassa, ja joka lienee sävyttänyt myös sen yhteisön ajattelutapaa, jolle tekstin säilyminen tuleville, tuntemattomille polville on ollut vaivannäön arvoinen asia.

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Pistis Sophia

Gnostilainen evankeliumi kolmannelta vuosisadalta.


G.R.S. Meadin englanninkielisen käännöksen pohjalta suomeksi toimittanut Pekka Ervast. Mystica. Helsinki 1927. Digitalisoitu näköispainos 2006.

 

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Charles William King:
The Gnostics and their Remains, Ancient and Medieval.


London 1864.

 

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

 

 

Ethel S. Drower:

The Secret Adam - A Study of Nasoraean Gnosis.

Oxford University Press 1960


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Douglas M. Parrot:

Gnosticism and Egyptian Religion

Novum Testamentum, Volume 29, Number 1, 1987 , pp. 73-93 (21)


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

John D. Turner:

Ritual in Gnosticism

Society of Biblical Literature Seminar Papers, 1994 (Atlanta: Scholars Press, 1994), 136-181.


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Hans Jonas:

The gnostic religion

– The message of the Alien God and the

Beginnings of Christianity

 

Kirja on luettavissa e-kirjana.

 

>> pdf-tiedosto

Edellä esiteltyihin e-kirjoihin pääset käsiksi
liittymällä Gnostilaisen Seuran jäseneksi.


Kirjeopisto Hermes


 

Kirjeopisto Hermes tarjoaa laajan valikoiman esoteerista luettavaa Gnostilaisen Seuran jäsenille ilmaiseksi.

Esoteerisen tiedon symbolina kirjeopistomme tunnushahmoksi on valittu Hermes Trismegistos. Hän oli esoteerinen nimitys ju­ma­luu­desta, jota egyptiläisessä my­to­lo­giassa edusti Thot, kreik­ka­lai­ses­sa Hermes ja roomalaisessa Mer­cu­ri­us. Näitä jumaluuksia pidettiin oppaina, jotka ohjasivat kuol­leit­ten sieluja tuonpuoleiseen, ja jotka myös toimivat jumalten sanansaattajina.

Tällä hetkellä Kirjeopisto Hermes sisältää seuraavat artikkelit:

1. Esoteerisista käsitteistä + esoteerinen sanasto A - Ö

2. Esoteerisista riiteistä

3. Miten esoteerikot selittävät maailman synnyn?

4. Miten esoteerikot selittävät ihmisen synnyn?

5. Egyptiläinen gnosis

6. Gnosis Mesopotamiassa

7. Kreikkalainen gnosis

8. Roomalaiset mysteerit

9. Essealaiset

10. Gnostilaisuuden syntyvaiheet

11. Simon Magus

12. Mandealaiset

13. Setiläiset

14. Valentinolaiset

15. Manikealaiset

16. Kataarit

17. Gnostilaisten ristiriidat katolisen kirkon kanssa

18. Gnostilaiset tekstit

19. Sofiologia

20. Alkemia

21. Hermetismi

22. Kabbala

23. Keskiajan ruusuristiläisyys

24. Uuden ajan ruusuristiläisyys

25. Vapaamuurariuden historia

26. Miesten vapaamuurariuden eri muodot ja astejärjestelmät

27. Miesten ja naisten yhteisvapaamuurarius ja naisvapaamuurarius

28. Vapaamuurariuden henkinen sisältö

29. Mitä on uusgnostilaisuus?

30. Uusgnostilaiset kirkot ja seurat maailmalla

31. Suomen Gnostilainen Seura

32. Gnostilainen Riitti

33. Uusgnostilaisuuden jumalakäsitys ja kosmologia

34. Uusgnostilaisuuden sielukäsitys

35. Uusgnostilaisuuden pelastuskäsitys

36. Gnosis

37. Hyvän ja pahan problematiikka

38. Uusgnostilaisuuden eettinen koodi

39. Ihmisen yhteys Jumalaan

40. Teosofia

41. New Age

42. Odd Fellow Veljeskunta

43. Martinisti-järjestöt

44. Ordo Templi Orientis (OTO)

45. Hermetic Order of the Golden Dawn

46. Druidi-veljeskunnat

47. Wicca

48. Mestari Hilarion 12 universaalia lakia

 

Kirjeopisto Hermeksen artikkeleihin pääset käsiksi
liittymällä Gnostilaisen Seuran jäseneksi.

 


 

Gnosis – sisäinen tieto

Kuuntele tästä Gnostilaisen Seuran puheenjohtajan haastattelu Näkökulmia mesokosmoksesta sivustolla.

"Mystinen gnostilaisuus"
- YLE Puheen ohjelma 2.2.2016, jossa Perttu Häkkinen haastattelee Gnostilaisen Seuran Pentti Tuomista ja Harriet Väänästä sekä prof. Antti Marjasta.
Kesto 56 min.

Osallistumalla Gnostilaisen Seuran tapahtumiin, tapaat muita henkisen polun kulkijoita, joiden kanssa ja voit vaihtaa ajatuksia ja oppia lisää.

 

>> Tapahtumakalenteri