Harjoitteet vievät kohti gnosista

Gnostikon tulee oppia syvällisesti tuntemaan itsensä sekä pyrkiä hillitsemään ruumiillisia halujaan ja mielensä paheita. Näiden tuloksena ihminen saavuttaa nöyryyden, joka antaa toivon pelastavasta tiedosta – gnosiksesta.

Pentti Tuominen

GNOSIS – Löytöretkiä sisimpään itseen

Basam Books 2019

 

Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kokonaisesitys gnostilaisesta filosofiasta ja sen historiasta.

Kirja kertoo mystisestä alkutiedosta (gnosiksesta), jota ihminen on tavoitellut koko historiansa ajan. Sivuilta selviää, miten alkutieto on ymmärretty muinaisen Egyptin mysteerikouluissa, Lähi-Idän ja Intian uskonnoissa, antiikin filosofien ja alkukristillisen ajan gnostikkojen ajattelussa sekä hermeettisessä kirjallisuudessa ja kabbalassa. Kirjassa kerrotaan myös siitä, miten Jeesus opetti gnosista.

Kirjassa on myös selkeä kooste uusgnostilaisesta filosofiasta ja teologiasta sekä katsaus gnosiksesta ja ykseysajattelusta tuttujen kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa: Paulo Coelho, Eino Leino, Sven Krohn, Pentti Saarikoski ja Jenni Haukio. Kirjan lopussa on metodinen luku ”Miten löydän sisimmän itseni”. Kirja päättyy havaintoon, että vuorelle johtaa monta polkua, jotka kaikki päättyvät saman totuuden äärelle.

Tämän teoksen pitäisi kuulua jokaisen gnostilaisesta ajattelusta kiinnostuneen kirjahyllyyn.
 

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä on 207 sivua.

Hinta on 25 €, Gnostilaisen Seuran jäsenille 18 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

 

Hermes Trismegistos

CORPUS HERMETICUM,

Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia

Aatma 2019

Muinaisen Egyptin papit olivat jo ennen antiikin aikaa koonneet yhteen suuren joukon muinaisia viisaustekstejä, mutta kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut Egyptin 332 eaa., papisto sai hyvän syyn kääntää niitä myös kreikaksi. Papit julkaisivat tekstit Thot-jumalan nimissä. Thot oli muinaisen Egyptin viisauden jumala ja jumalallinen opas, joka ohjasi kuolleitten sieluja tuonpuoleiseen. Thot-jumalan vastine kreikkalaisessa mytologiassa oli Hermes, minkä vuoksi egyptiläiset papit viisaustekstejä kreikaksi julkaistessaan merkitsivät niiden tekijäksi nimimerkin ”Hermes Trismegistos”. Nimen loppuosa on muinaiskreikkaa ja tarkoittaa ”kolmesti suurin”.

Tämä tekstikokoelma käsitti alun perin kymmeniä kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu useassa vaiheessa. Kokoelmaan oli koottu salaisuuksia jopa kaikkein vanhimmista teksteistä, kuten egyptiläisestä mytologiasta, pyramiditeksteistä, sarkofagiteksteistä ja kuolleiden kirjan eri versioista. Kokoelmaa pidetään suuressa arvossa sen vuoksi, että vaikka sen tekstit oli koottu yhteen luultavasti 300-100 eaa., ne ammensivat suoraan muinaisten mysteerien alkulähteestä ja ”sisältävät kaiken egyptiläisen filosofian”, kuten Aleksandrian kristitty piispa Klemens 100-luvun lopulla sanoi.

Hermeettisten tekstien aihealue on laaja. Jotkut tekstit käsittelevät Jumalan ykseyttä ja hyvyyttä sekä kehottavat sielun puhdistautumiseen ja Jumalan kunnioitukseen. Jotkut käsittelevät henkistä alkemiaa ja magiaa, kun taas jotkut sisältävät gnostilaisuuteen tai pla­to­nis­miin vivahtavia pohdiskeluja. Hermeettiset tekstit avaavat kuvan gnostilaisuudesta paljon selkeämpänä kuin esimerkiksi Pistis Sofia tai Nag Hammadin kirjaston evankeliumit, jotka esittävät asiat varsin sekavasti ja sirpaleisesti. Onkin sanottu, että hermetismi on ollut gnostilaisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuudelle – avain sisäiseen ymmärrykseen.

Corpus Hermeticum on nyt käännetty myös suomeksi. Seitsemäntoista Corpus Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettistä tekstiä: Asklepios eli Täydellinen saarna” ja Nag Hammadista löydetty ”Tutkielma kahdeksannesta ja yhdeksännestä” sekä kuuluisa ”Smaragditaulu”.

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä 224 sivua.

Hinta on 30 € (sis. postikulut)

Tilaa tästä

Johann Erle:

Gnostilaisuuden kolmas vuosituhat 

Suomeksi toimittanut Pentti Tuominen

Saksalainen Johann Erle on kirjoittanut kiinnostavan ja selkeän esityksen gnostilaisuuden historiasta ja nykyisyydestä. Erle tarjoaa lukijalle tietopaketin, joka antaa hyvän yleiskuvan tämän vähän tunnetun uskonnon värikkäistä vaiheista. Hän kertoo muun muassa katolisen kirkon vääristelyistä ja vainoista, joiden vaikutukset gnostilaisuus on kokenut kohtalokkaammin, kuin ehkä mikään muu uskonto maailmassa.

Erle löytää suurista maailmanuskonnoista ja antiikin filosofien ajatuksista samoja aineksia, jotka ovat keskeisiä myös gnostilaisuudessa.

Nykyisessä maailmantilanteessa gnostilaisuus on noussut kiinnostavaksi ja ajankohtaiseksi aiheeksi sekä kirkkouskovien että oman tiensä kulkijoiden keskuudessa. Erlen kirja on hyvä opas etsijän käteen.

G-KIRJA

PAINOS LOPPUNUT. KIRJASTOISTA JA ANTIKVAAREISTA VOI KYSELLÄ.

 

Elaine Pagels:

Gnostilaiset evankeliumit


Vuonna 1945 maanviljelijä teki sattumalta hämmästyttävän löydön Ylä-Egyptissä. Hänen lapionsa osui maahan kätkettyihin saviastioihin, joiden sisään oli suljettu 52 vanhaa papyrustekstiä. Nämä ns. gnostilaiset kirjoitukset olivat lähes 1600 vuotta vanhoja koptinkielisiä käännöksiä vielä varhaisemmista – Uuden testamentin syntyaikoina kirjoitetuista – kreikankielisistä teksteistä.

Gnostilaiset evankeliumit sisältävät varhaiskristillisiä kirjoituksia ja kuvauksia Jeesuksesta, maailmankaikkeuden synnystä, mystiikan harjoittamisesta jne. Tekstien kuvaukset eroavat kuitenkin silmiinpistävästi nykyisin vallitsevasta kristillisestä opista. Pikkuhiljaa instituutioksi järjestyvä kristillinen kirkko julistikin nämä kirjoitukset aikoinaan harhaoppisiksi, sillä ne tarjosivat voimakkaan vaihtoehdon sille ”oikeaoppiselle” perinteelle, johon kirkon johtajat olivat pohdinnoissaan ja valinnoissaan päätyneet.

Miksi kirkko hyväksyi tietyt varhaiskristilliset tekstit osaksi oppiaan ja miksi toiset taas pyrittiin tuhoamaan? Tässä yhtä aikaa jännittävässä ja asiantuntevassa kirjassa Princetonin yliopiston uskonnonhistorian professori Elaine Pagels tutkii gnostilaisia tekstejä ja niiden herättämiä kysymyksiä. Samalla hän kertoo, miksi kirkko lopulta tukahdutti gnostilaisuuden. Tätä palkittua (mm. National Book Award Winner ja National Book Critics Circle Award Winner) teosta pidetään kansainvälisesti yhtenä parhaista johdatuksista gnostilaiseen ajatteluun ja teksteihin. Se on myös valittu sadan parhaan 1900-luvulla kirjoitetun kirjan joukkoon (Modern Library).

"Mitä tiedämme niistä kristityistä - voittajien historiassa harhaoppisiksi julistetuista - joiden hengellistä sukulinjaa nykyiset kirkot eivät jatka? ... mielenkiintoinen, jännittävä ja ajatuksia herättävä porautuminen kristinuskon alkujuurille."
Jussi Rytkönen, Kotimaa-lehti 10.5.2007


ART HOUSE

PAINOS LOPPUNUT. KIRJASTOISTA JA ANTIKVAAREISTA VOI KYSELLÄ.

 

 

 

Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen:

Nag Hammadin kätketty viisaus - Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä

 

Nag Hammadin kristillis-gnostilainen kirjasto tuli päivänvaloon vahingossa. Kaksi egyptiläistä maanviljelijää löysi vuonna 1945 ruukun, jossa oli kaksitoista nahkakansiin sidottua koptinkielistä papyrus-nidettä. Kristinuskon alkuvuosisatoina kirjoitetut tekstit avaavat uusia näkökulmia varhaiseen kristinuskoon niin tutkijoille kuin muillekin antiikin uskonnollisesta perinteestä kiinnostuneille. Ne sisältävät mm. Johanneksen salaisen kirjan, jossa esitetään klassinen gnostilainen maailman ja ihmisen synnyn kuvaus, Tuomaan evankeliumin, jonka uskotaan sisältävän aitoja Jeesuksen opetuksia, seka Filippuksen evankeliumin, jossa Magdalan Maria esitellään Jeesuksen kumppanina. Käännöskokoelmaan on liitetty myös Nag Hammadin kirjaston ulkopuolelta löytynyt Marian evankeliumi, jossa Magdalan Maria esiintyy Jeesuksen lempioppilaana.

Kirjaan valitut tekstit on suomentanut Helsingin yliopistossa työskentelevä tutkijaryhmä. Käännöksiin on liitetty asiantuntevat johdannot ja selitykset.

WSOY

 

PAINOS LOPPUNUT. KIRJASTOISTA JA ANTIKVAAREISTA VOI KYSELLÄ.

Amin Maalouf:
Valon puutarhat

 

Kirja kertoo manikealaisuuden perustajan, profeetta Manin elämäntarinan.


Ote kirjan esittelytekstistä:

Nykyihmisen mielessä sana manikealaisuus tarkoittaa mustavalkoista ja ehdotonta ajattelua. Profeetta Manin ajattelusta mustavalkoisuus oli kuitenkin kaukana: Mani itse kuvaili uskontoaan merenä, johon muut uskonnot kuten zarathustralaisuus, kristinusko ja buddhalaisuus yhtyvät. Maailmanuskonnoksi levinnyt manikealaisuus kilpaili kristinuskon kanssa suosituimmuudesta monta sataa vuotta. Mani oli 200-luvulla jaa. elänyt persialaisen kuvataiteen isä, lääkäri ja filosofi, jota kiinalaiset kutsuivat "valon Buddhaksi" ja egyptiläiset "Jeesuksen apostoliksi". Hän oli suuri humanisti, joka yritti saada uskontojen keskinäisen taistelun vallasta ja maailmanherruudesta loppumaan. Yksi syy manikealaisuuden häviämiseen maailmankartalta lienee juuri tässä: Manin mielestä uskonnon nimissä ei pitänyt sotia. Manin sanoman suosio muodostui lopulta liian suureksi uhaksi vallanpitäjille.

Antti Marjanen ja Ismo Dunderberg:

Juudaksen evankeliumi


 

Oliko Juudas petturi vai Jeesuksen paras oppilas?

Kohua herättänyt tekstilöytö asiantuntijoiden suomentamana ja selityksin varustamana. Paljon kiinnostavaa taustatietoa.

Juudaksen evankeliumi on 1900-luvun huomattavimpia tekstilöytöjä. Papyruskäsikirjoitus löydettiin Egyptistä 1970-luvun lopulla ja joitakin vuosia myöhemmin se salakuljetettiin Eurooppaan myytäväksi. Pyydetty hinta oli kuitenkin niin korkea, ettei ostajilla ollut varaa hankkia sitä. Käsikirjoitus katosi pitkiksi ajoiksi tutkijoiden saavuttamattomiin. Evankeliumin julkaiseminen huhtikuussa 2006 sai aikaan sensaation ja herätti monia kysymyksiä: Miten kukaan on voinut kirjoittaa Juudas Iskariotin nimissä evankeliumin? Oliko Juudas sittenkään kavaltaja? Minkälaisen kuvan Jeesuksesta Juudaksen evankeliumi tarjoaa?

Gnostilaisen evankeliumin käsitys Juudaksesta poikkeaa huomattavasti Uudessa testamentissa kuvatusta ahneesta petturista, joka kavalsi Jeesuksen 30 hopearahasta. Tekstin mukaan Juudas oli ainoa, joka käsitti, kuka Jeesus todella oli. Niinpä Jeesus kertoi hänelle asioita, joita muut oppilaat eivät saaneet edes kuulla. Nämä uudet näkökohdat Jeesuksen ja Juudaksen suhteesta ovat yksi lisätodistus varhaiskristillisen ajattelun moninaisuudesta.

Professori Antti Marjasen ja professori Ismo Dunderbergin tutkimus Juudaksen evankeliumista on merkkitapaus. Teos sisältää Juudaksen evankeliumin koptinkielisen tekstin suomennoksen, siihen liittyviä selityksiä sekä runsaasti tekstiä valaisevaa tietoa.

PAINOS LOPPUNUT. KIRJASTOISTA JA ANTIKVAAREISTA VOI KYSELLÄ.

Pistis Sophia – Gnostilainen käsikirjoitus -300 luvulta


Toimittajat: Seppo Aalto, Jouni Marjanen
Kääntäjät: Kalervo Mielty, Pirkko Carpelan
Sivumäärä: 424
Ilmestymisvuosi: 2013
Sidosasu: Nidottu

Sisällön kuvaus:


Jeesuksen opetuksia ylösnousemuksen jälkeen.

Kristillinen gnostilaisuus esiintyi 100-luvun ensimmäisellä puoliskolla
Syyrian Antiokiassa ja Egyptin Aleksandriassa ja levisi nopeasti
eri puolille Rooman valtakuntaa. 300-luvulla kristinuskon saatua
virallisen aseman, alettiin sitä vainota, ja 500-luvulla se katosi Välimeren
alueelta kokonaan. Kuitenkin gnostilaisia mysteereitä siirtyi
myöhemmin esim. osaksi vapaamuurariutta.

Ennen Nag Hammadin kirjaston löytämistä 1945 Pistis Sofian
ohella tunnettiin vain kaksi muuta gnostilaista koodeksia. Pistis Sofia
on niistä laajin ja sen tekstit edustavat gnostilaista aatevirtausta,
jonka mukaan aineellisen maailman ja ihmisen aineellisen kehon
on luonut luojajumala eikä korkein Jumala. Ihmisen sisällä on kuitenkin
korkeimpaan Jumalaan yhdistävä henki ja ihmisen tehtävänä
on pyrkiä takaisin korkeimman Jumalan yhteyteen.

Pistis Sofiassa Jeesus opettaa oppilaitaan: kahtatoista apostolia,
Magdalan Mariaa — jonka asema on keskeinen —, Jeesuksen
äitiä ja Betanian Marttaa, vuoropuheluina ylösnousemuksensa jälkeen
yhdentoista vuoden ajan. Jeesus kuvaa kuinka 24 Valon mysteerin
ymmärtäminen auttaa ihmissieluja tiellä totuuden ja Valon
alueille ja kertoo, ettei ole olemassa korkeampia mysteereitä kuin
nämä, jotka johtavat sielut Valojen Valoon.

Kirjassa on myös H. P. Blavatskyn — teosofisen tutkijan — laatima
Pistis Sofian kommentaari ja avainkäsitteiden hakemisto.

AATMA

Kustantajan sivulle
 

Sven Krohn: Ydinihminen

– Ihmisen mitta ja tulevaisuus, avaus filosofiseen ihmistutkimukseen

 

Kooste filosofian professori Sven Krohnin kymmenestä artikkelista, joissa käsitellään gnostilaista ihmiskuvaa ja gnosista syvällisesti ja kunnioittavasti.

Painos on loppuunmyyty, mutta kirja löytyy kirjastoista ja mahdollisesti antikvariaateista.

Tobias Churton: Kohtalon suudelma – Tositarina Juudaksen evankeliumista.

 

Juudaksen evankeliumina tunnettu gnostilainen kirjoitus löydettiin vuonna 1978 Egyptistä, ja sen englanninkielinen käännös julkaistiin kohun saattelemana vuonna 2006. Kirjoitus on hiljattain suomennettu Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella. Tobias Churtonin teos Kohtalon suudelma kertoo tuon historiallisen tekstin löytämisestä, julkaisemisesta ja sen saamasta ristiriitaisesta vastaanotosta.Churtonin kirja selittää yleistajuisesti Juudaksen evankeliumin sisällön ja merkityksen gnostilaisten kirjoitusten ja tradition valossa ja tarjoaa näin uuden näkökulman koko kristinuskon alkuperään. Churton ei ainoastaan avaa evankeliumin tekstiä vaan myös herättää pohtimaan, miksi kirkon piirissä merkityksettömäksi julistettu kirjoitus on nostattanut niin voimakkaita reaktioita. Kirja tuo uutta mielenkiintoista ja objektiivista sisältöä keskusteluun pyhien kirjoitusten merkityksestä ja kristillisyyden alkulähteistä sekä kristinopin ja gnostilaisuuden suhteesta.Kirjoittaja Tobias Churton on valmistunut Oxfordista pääaineenaan teologia ja julkaissut useita kirjoja muun muassa gnostilaisuudesta, vapaamuurariudesta ja alkemiasta. Hän luennoi Exeterin yliopistossa länsimaisista esoteerisistä perinteistä ja pyrkii tuomaan akateemisen tutkimuksen tuloksia myös laajan yleisön tietoisuuteen.           

Eino Leino: Alla kasvon Kaikkivallan
–  Mystillinen trilogia: erään aikansa lapsen ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä

 

Eino Leino (1878 - 1926) oli suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko, jonka laaja ja monipuolinen kirjallinen tuotanto sisälsi runoutta, romaaneja, näytelmiä, esseitä ja lehtipakinoita sekä suomennoksia ulkomaisesta kirjallisuudesta. Hänet luetaan Suomen merkittävimpiin kirjailijoihin. Hän oli mystikko ja metafyysikko, joka oli saanut vaikutteita myös teosofiasta.

Eino Leinon tuotannossa on useita äänenpainoja, joita voi pitää myös gnostilaisuutena, joskaan tätä ei vielä Leinon aikana tunnistettu, vaan ne pantiin teosofian "piikkiin". Yksi selkeästi gnostilaisesti virittynyt teos on 1917 ilmestynyt "Alla kasvon Kaikkivallan", jota tekijä itse luonnehtii "mystilliseksi trilogiaksi. Kirja on täynnä gnostilaista mystiikkaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on teokseen sisältyvä kappale "Aurinkolaulu".

Lue tästä koko kirja "Alla kasvon Kaikkivallan" pdf-tiedostona.

Pekka Ervast: Gnostikot

 

Pekka Ervast (1875-1934) oli mystikko ja teosofian uranuurtajia Suomessa. Hän toimi Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919. Vuonna 1920 hän erosi seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. Ervast julkaisi elinaikanaan 70 omaa teosta.

Kirja "Gnostikot" ilmestyi 1943. Se on laadittu pikakirjoituksella Ervastin 1928 pitämistä luennoista. Kirja valottaa hyvin alkukirkon ajan gnostilaisuutta ja sen merkitystä kristinuskon kehittymiselle.

Lue tästä koko kirja "Gnostikot" pdf-tiedostona.

Coelhon teoksissa esiintyy paljon gnostilaisia ajatuksia. Seuraavassa muutama sitaatti hänen ajatelmistaan:
 

"Olemme kaikki osa jumalallista kipinää. Meillä kaikilla tässä luomakunnassa on päämäärä nimeltä rakkaus." (Voittaja on yksin)
 

"Jos tunnet rakkauden, tunnet myös Maailman Sielun, koska se on pelkkää rakkautta." (Alkemisti)
 

"Rakkaus on voima, joka muuttaa ja jalostaa Maailman Sielua." (Alkemisti)
 

"Ihminen ymmärtää elämää ja maailmankaikkeutta vasta sitten, kun löytää toisen puoliskonsa." (Brida)

 

Coelhon gnostilaiset äänenpainot tulevat selvimmin esiin hänen teoksessaan "Valon Soturin käsikirja", josta on poimittu näytteitä oheiseen pdf-tiedostoon

Gnostilaisen Seuran jäsenenä saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset lukemaan www.gnosis.fi/jasensivut jäsensivuilla olevia e-kirjoja.

 

Gnostilaisen Seuran jäseneksi voit liittyä vaikkapa tästä

 


 

Ravi Ravindra

Bhagavad Gita – Navigointiopas elämän taistelussa

Suom. Kalervo Mielty

Ravindran kirja selostaa länsimaiselle lukijalle helposti avautuvalla tavalla Intian yhden merkittävimmän uskonnollisen teoksen, Bhagavad Gitan ajatusmaailmaa, opetuksia ja symboliikkaa. Kirja korostaa gnosiksen (sanskr. jnana) keskeistä asemaa henkisellä polulla ja Itsen tuntemisessa.

 

Linkki e-kirjaan

 

 

Pekka Ervast: Gnostikot

 

Pekka Ervast (1875-1934) oli mystikko ja teosofian uranuurtajia Suomessa. Hän toimi Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919. Vuonna 1920 hän erosi seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. Ervast julkaisi elinaikanaan 70 omaa teosta.

Kirja "Gnostikot" ilmestyi 1943. Se on laadittu pikakirjoituksella Ervastin 1928 pitämistä luennoista. Kirja valottaa hyvin alkukirkon ajan gnostilaisuutta ja sen merkitystä kristinuskon kehittymiselle.

Lue tästä koko kirja "Gnostikot" pdf-tiedostona.

Kalervo Mielty: Tuomaan evankeliumin avain


Gnostilainen Tuomaan evankeliumi löydettiin Egyptistä, Nag Hammadin lähistöltä v. 1945 yhdessä muiden, n. 50 koptinkielisen kirjoituksen kanssa.

Tämä Kalervo Mieltyn kirja pyrii paneutuman siihen elämänkatsomukseen ja -filosofiaan, joka kuultaa läpi koko Tuomaan evankeliumin ydinsanomassa, ja joka lienee sävyttänyt myös sen yhteisön ajattelutapaa, jolle tekstin säilyminen tuleville, tuntemattomille polville on ollut vaivannäön arvoinen asia.

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Pistis Sophia

Gnostilainen evankeliumi kolmannelta vuosisadalta.


G.R.S. Meadin englanninkielisen käännöksen pohjalta suomeksi toimittanut Pekka Ervast. Mystica. Helsinki 1927. Digitalisoitu näköispainos 2006.

 

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Charles William King:
The Gnostics and their Remains, Ancient and Medieval.


London 1864.

 

Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

 

 

Ethel S. Drower:

The Secret Adam - A Study of Nasoraean Gnosis.

Oxford University Press 1960


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Douglas M. Parrot:

Gnosticism and Egyptian Religion

Novum Testamentum, Volume 29, Number 1, 1987 , pp. 73-93 (21)


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

John D. Turner:

Ritual in Gnosticism

Society of Biblical Literature Seminar Papers, 1994 (Atlanta: Scholars Press, 1994), 136-181.


Linkki e-kirjaan (vain Gnostilaisen Seuran jäsensivuilla; liity jäseneksi)

Hans Jonas:

The gnostic religion

– The message of the Alien God and the

Beginnings of Christianity

 

Kirja on luettavissa e-kirjana.

 

>> pdf-tiedosto

Edellä esiteltyihin e-kirjoihin pääset käsiksi
liittymällä Gnostilaisen Seuran jäseneksi.


Kirjeopisto Hermes on tarkoitettu vain Gnostilaisen Seuran jäsenille. Liittymällä jäseneksi, saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset Kirjeopiston oppilaaksi (www.gnosis.fi/jasenhuone/kirjeopisto-hermes/).

 

Gnostilaisen Seuran jäseneksi voit liittyä vaikkapa tästä

 


 

 

 

 

 

 

Osallistumalla Gnostilaisen Seuran tapahtumiin, tapaat muita henkisen polun kulkijoita, joiden kanssa ja voit vaihtaa ajatuksia ja oppia lisää.

 

>> Tapahtumat

Kirjeopisto Hermes tarjoaa laajan valikoiman itseopiskeluaineistoa Gnostilaisen Seuran jäsenille ilmaiseksi.

 

Lisäksi Kirjeopisto Hermes tarjoaa opiskelijoidensa käyttöön ilmaiseksi Esoteerisen sanaston, jossa on selitetty noin 400 keskeisintä esoteerista käsitettä.