Johanneksen salainen kirja

Johanneksen salainen kirja kuuluu setiläiseen gnostilaisuuteen ja on syntynyt toisella vuosisadalla. Se sanoi paljastavansa, mitä Jeesus opetti oppilaalleen Johannekselle ”salaisuuksista sekä siitä, mikä on kätketty hiljaisuudessa.” Tässä tekstissä Jeesuksen opetukset seuraavat klassista gnostilaista kuvausta maailman synnystä demiurgin luomana sekä ihmisen luomisesta. Raamatun Jumala (Jahve) samaistetaan tietämättömään demiurgiin (Jaldabaoth), eikä Todelliseen Jumalaan, joka gnostilaisten mukaan on korkein Jumala. Paratiisissa kielletyn hedelmän syöminen esitetään hyvänä tekona, askeleena pelastukseen, koska gnostilaisuudessa ”silmien avautuminen” tulkittiin heräämiseksi Jaldabaothin aiheuttamasta unesta tai tietämättömyydestä. - ‘Johanneksen salaisen kirjan’ opetukset voidaan jakaa neljään osaan:

  1. Ensimmäisessä osassa käsitellään todellisen Jumalan valtakuntaa. Jumala eli Isä kuvataan ylimaallisena ja ihmisille täysin käsittämättömänä. Jumalan ajatuksista syntyy erilaisia emanaatioita, ensin Kaitselmus, sitten sen välityksellä muun muassa Alkutieto, Turmeltumattomuus, Ikuinen Elämä, Totuus ja Isän ainoa Poika.
  2. Toisessa osassa Viisaus luo demiurgin, Jaldabaothin, ja tämä puolestaan alempia valtiaita ja näkyvän maailman.
  3. Kolmas osa esittää gnostilaiset kertomukset maailman ja ihmisen luomisesta, Paratiisin tapahtumista sekä muun muassa vedenpaisumuksesta.
  4. Neljännessä osassa käsitellään pelastusta gnosiksen avulla.