Tutkielma totuudesta

”Tutkielma totuudesta” on Nag Hammadin kirjastoon kuuluva gnostilainen kirjoitus, jonka synty on ajoitettu vuosien 150–200 välille. Sen ainoa tunnettu kappale on niin repaleinen, että sen sisällöstä ei saa kovinkaan selkeää kuvaa.

Kirjoitus kertoo syntiinlankeemuksesta poikkeavasti käärmeen näkökulmasta, käärmeen edustaessa gnostilaista jumalallisen viisauden periaatetta. Kirjoitus poikkeaa muista varhaiskristillisistä kirjoituksista siinä, että sen mukaan marttyyrikuolema ei ole arvokas asia. Kirjoituksen mukaan se on elämän haaskaamista, eikä sillä ollut vaikutusta syntien anteeksiantoon tai pelastukseen. Samoin uskon julkinen tunnustaminen ei ollut tärkeää, koska se saattoi johtaa marttyyrikuolemaan:

Mielettömät kuvittelevat, että heidän ei pidä tunnustautua kristityiksi ainoastaan suullaan vaan myös voimassa ja antautua tietämättömyydelle ja kuolemaan tietämättä, minne ovat menossa tai kuka Kristus on. He kuvittelevat elävänsä, vaikka ovat todellisuudessa erheen vallassa, ja kiiruhtavat viranomaisten ja valtiaiden luo.

Kun he marttyyreinä kuollen ”tulevat täydellisiksi”, he ajattelevat: ”Jos antaudumme kuolemaan nimen tähden, me pelastumme.” Näin ei asioita kuitenkaan ratkaista... Heillä ei ole elämän antavaa Sanaa.

”Tutkielma totuudesta” hyökkää katolisia vastaan sanomalla heidän olevan niitä, jotka sanovat olevansa kristittyjä, mutta ”jotka eivät tiedä, kuka Kristus on”. Tutkielma totuudesta -tekstissä sanotaan papillisen hierarkian tottelemisen merkitsevän uskovien alistumista sokeille oppaille, ja uskon kasteeseen ja muihin sakramentteihin osoittavan naiivia maagista ajattelua. Tämän vaihtoehdoksi gnostilaiset sanoivat, että ”kun ihminen tuntee itsensä ja Jumalan, joka hallitsee totuutta, hän pelastuu”. He sanoivat myös, että ”ainoastaan ne, jotka käsittävät eläneensä tietämättömyydessä ja oppivat vapautumaan oivaltamalla, keitä he ovat, kokevat valaistuksen ja saavat uuden elämän, ylösnousemuksen”. Kasteen tapaisia fyysisiä riittejä he pitivät merkityksettöminä ja sanoivat, että ”totuuden kaste on jotain muuta”.