Uusgnostilaisuus

Uusgnostilaisuudeksi sanotaan uudella ajalla eli 1500-luvun jälkeen syntyneitä gnostilaisia aatevirtauksia myötäileviä henkisiä ja hengellisiä liikkeitä ja yhteisöjä. Ne ovat muotoutuneet monien yksittäisten mystikoiden ja ryhmien toiminnan tuloksena, minkä vuoksi uusgnostilaisuus on monimuotoista ja se on ilmennyt erilaisina henkisinä liikkeinä sekä myös uusina gnostilaisina kirkkoina ja seuroina. Joskus uusgnostilaisuudeksi sanotaan myös sellaisia gnostilaisuudesta vaikutteita saaneita henkisiä järjestöjä, kuin ruusuristiläisyys, vapaamuurarius, teosofia ja New Age, mutta nämä eivät kuitenkaan edusta varsinaista gnostilaisuutta.

Uusgnostilaisuus on moderni uskonnollinen liike, joka yhdistelee perinteisiä gnostilaisia ajatuksia ja henkisyyttä uudempiin näkemyksiin. Liikkeelle on ominaista syvä pyrkimys henkiseen oivallukseen ja ymmärrykseen, sekä korostunut näkemys yksilön sisäisestä jumalallisesta potentiaalista. Uusgnostilaisuus korostaa henkilökohtaista kokemusta ja oivallusta oppimisen ja perinteisen opetuksen sijaan. Se ammentaa vaikutteita myös mystiikasta luoden ainutlaatuisen näkemyksen hengellisyydestä. Symbolit, rituaalit ja meditaatio ovat keskeisessä asemassa uusgnostilaisessa käytännössä. Vaikka liike on suhteellisen pieni ja hajanainen, se tarjoaa vaihtoehdon perinteisemmille uskonnollisille näkemyksille ja houkuttelee niitä, jotka etsivät syvempää henkistä yhteyttä ja ymmärrystä.

Uusgnostilaisuuden ydinviestit


Uusgnostilaisuus tulkitsee ikivanhoja viisauksia uudella ja tuoreella tavalla sortumatta vanhakantaiseen dogmaattisuuteen. Sen sijaan uusgnostilainen ajattelu kiteytetään viideksi kulmakiveksi, jotka ovat: 

”Jumala on kaiken alku ja loppu.
Rakkaus on elämän laki.
Rukous on ihmisen yhteys Jumalaan.
Sielu on kuolematon.
Teot määräävät kohtalon.”

Uusgnostilaisuus on esoteerinen henkisen kasvun oppi ja henkinen elämänfilosofia, joka sopii tähän päivään paremmin kuin mikään muu filosofia tai uskonto. Se kiteyttää vanhoja esoteerisia opetuksia, jotka edustavat ikiaikaisten viisauksien ajatusjatkumoa. Tänä päivänä moni on löytänyt henkisen kotinsa gnostilaisesta elämänfilosofiasta.

Uusgnostilaisuuden arvot:

 • Syvähenkisyys

 • Lähimmäisenrakkaus 

 • Suvaitsevaisuus 

 • Ekologisuus

Uusgnostilaisuus pähkinänkuoressa:
 

 • on filosofinen maailmankatsomus, johon sisältyy hengellisyyttä

 • opettaa ikiaikaista tietoa ja viisautta

 • korostaa kaiken ykseyttä

 • ilmentää rakkauden sanomaa

 • ei ole dogmaattinen

 • suhtautuu suvaitsevaisesti erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin, mikäli niihin sisältyy lähimmäisenrakkauden prinsiippi

 • on henkinen polku kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä

 • asettaa yksilötasolla tavoitteeksi gnosiksen eli yksilöllisen tietoisuuden kohoamisen kaikkeuden tietoisuuden yhteyteen

 • on kokenut uuden nousun 2000-luvulla

Oman kategoriansa muodostaa esoteerinen uusgnostilaisuus, jota edustaa mm. Gnostilaisen Seuran piirissä toimiva Gnostilainen Riitti.

 

Katso tästä nettiluento "Uusgnostilaisuus"