Samarian gnostilaisuus

Ensimmäisinä vuosisatoina syntyi suuri määrä gnostilaisia ryhmiä, suuntauksia, lahkoja ja koulukuntia. Näistä varhaisimpien tausta oli Samariassa, Syyriassa, Egyptissä tai Persiassa. Hiukan myöhemmin syntyneiden tausta oli kristillisyydessä. Tärkeimmät samarialaiset koulukunnat olivat seuraavat:

Kolme ensiksi mainittua syntyi ensimmäisen vuosisadan alkupuolella ja muut toisella vuosisadalla. Markionilaisuutta ei varsinaisesti pidetä gnostilaisuutena.