Nasorealaisuus

Yksi gnostilaisuuden varhaisimmista tunnetuista ryhmistä oli nasorealaisuus – Kaksoisvirtain, Syyrian ja Palestiinan alueella ajanlaskuamme edeltäneillä vuosisadoilla toiminut lahko, josta käytettiin kreikankielistä nimeä "nasaraioi" eli vartiomiehet. Kirkkoisä Epifanios kertoi tästä lahkosta muun muassa seuraavaa:


"Vartiomiehet olivat ennen Kristusta eivätkä he tienneet Kristuksesta ... he olivat kansallisuudeltaan juutalaisia ... he uskoivat Mooseksen saaneen lait, mutta ei näitä [Mooseksen kirjassa mainittuja] lakeja vaan toisia ... he pitivät lain vastaisena syödä lihaa tai uhrata lihaa ... he pitivät näitä [Vanhan testamentin Mooseksen] kirjoja keksittyinä ja väittivät, että mikään näistä tavoista ei ollut isien perustama ... he sanovat, että Mooses ei kirjoittanut nimeään kantavia [Vanhan testamentin] kirjoja ja he hylkäsivät useimmat myöhemmin tulleet profeetat. ... Nämä vartiomiehet, jotka sanoivat pitävänsä turvassa alkuperäiset opetukset, poikkesivat niistä muista [juutalaisista]."


Nämä Epifanioksen mainitsemat "vartiomiehet" eli nasorealaiset vaikuttivat 100-luvulla eaa. eteläisessä Syyriassa ja Jordanin itäpuolisilla alueilla sekä Kuolleenmeren ympärillä. Heidän sanotaan olleen kasvissyöjiä ja tulkinneen juutalaisten Tooraa "valikoivasti".


Nasorealaiset olivat kansallisuudeltaan juutalaisia, mutta uskonnoltaan jotain aivan muuta. He olivat ensimmäisiä gnostilaisia. Nasorealaiset uskoivat yhteen Jumalaan, heillä oli käsitys Valon maailmasta ja pimeyden maailmasta sekä oppi henkisestä Aadamista. He uskoivat tähtien ja planeettojen vaikuttavan ihmisten kohtaloihin. Heidän tunnetuin uskonnollinen rituaalinsa oli syntien pois peseminen rituaalisella kastautumisella virtaavassa vedessä valkoiseen kaapuun puettuna. Samanlaista uskoa tunnustavia oli siihen aikaan myös Eufratin varrella, josta lahkon arvellaan olleen lähtöisin ja tulleen lännemmäksi.

Lahkon jäsenet olivat juutalaistaustaisia, mutta kannattajia oli myös hellenistien keskuudessa. On mahdollista, että Platonin filosofiaa tunteneet helleenit osaltaan vaikuttivat siihen, että nasorealaisten lahkon uskonkäsityksiin tuli mukaan tiettyjä piirteitä, jotka sittemmin tulivat vallitseviksi gnostilaisuudessa. Yleisesti katsotaan nasorealaisten perinnön jatkuneen mandealaisuudessa.