Kainiitit


Kainiitit eli kainilaiset olivat gnostilainen lahko, joka katsoi Kainin tehneen tekonsa demiurgin vaikutuksesta. Heidän mielestään olisi ollut oikein, että Kain olisi Vanhassa testamentissa kuvattu uhrina eikä syyllisenä. Lahko piti monien gnostilaisten ryhmien tavoin Vanhan testamentin Jumalaa, Jahvea, pahana luojajumalana, joka toimi korkeinta Todellista Jumalaa vastaan. Kainiitit eivät hyväksyneet Vanhaa testamenttia lain kirjaksi. Kirkkoisät Tertullianus ja Irenaeus kertovat kainiittien olleen toisella vuosisadalla pieni harhaoppinen liike Rooman valtakunnan itäosissa. Kainiitit arvostelivat myös Uutta testamenttia muun muassa siitä, että se antaa Juudas Iskariotista virheellisen kuvan. Kainiitit pitivät arvossa gnostilaista "Juudaksen evankeliumia", joka suhtautuu Juudas Iskariotin tekoihin myönteisesti.