Gnostilaiset seurat

Usein gnostilaisten kirkkojen rinnalla toimii gnostilainen seura, joka on lähtökohdiltaan profaani tai esoteerinen. Esimerkiksi yhdysvalloissa Ecclesia Gnostica -kirkon toimintaa tukevana toimintalinjana on ”The Gnostic Society” (Gnostilainen seura) ‑niminen maallikkoyhteisö, jonka perustivat vuonna 1928 veljekset James Morgan Pryse ja John Pryse tarkoituksenaan tutkia gnostilaisuutta ja länsimaisia esoteerisia perinteitä yleensä. Nykyisin seura ylläpitää www.gnosis.org ‑nimistä verkkosivustoa, joka sisältää muun muassa esitelmä- ja saarnatekstejä sekä kirjoituksia gnostilaisuuteen liittyvistä tutkimuksista.

Suomeen vuonna 2009 perustetun Gnostilaisen Seuran toimintaperiaate on toisenlainen. Kun Suomessa ei ole gnostilaista kirkkoa, Gnostilainen Seura vastaa kaikesta gnostilaisesta yhteisölisestä toiminnasta Suomessa. Se oli toimintansa alussa lähtökohtaisesti luonteeltaan tiedeseura, jonka toiminnan painopiste oli yleisöluennoissa. Pian Seura kuitenkin otti tehtäväkseen myös messujumalanpalvelusten sekä eräiden pyhien toimitusten järjestämisesen – ikäänkuin se olisi ollut myös gnostilainen kirkko – mutta nämä kaikki tapahtuivat maallikojäsenten toimesta, ilman pappeja. Lisäksi Suomessa Gnostilainen Seura vastaa esoteerisesta toiminnasta Gnostilaisen Riitin puitteissa. Seura myös yläpitää gnostilaisia nettisivuja www.gnosis.fi. Kaikki tämä tapahtuu yhden ja saman johdon alaisuudessa.