Apostoli Tuomaan koulukunta

Apostoli Tuomaan koulukunnalla viitataan syyrialaisiin kristillisiin lahkoihin, jotka kunnioittivat apostoli Tuomasta Jeesuksen hengellisenä kaksosena ja salaisten opetusten haltijana, ja tuottivat muun muassa ”Tuomaan evankeliumin” ja ”Tuomas Kilvoittelijan kirjan”. Historioitsijat eivät ole yksimielisiä tällaisten lahkojen luonteesta, mutta joidenkin näkemysten mukaan kyseessä olisivat olleet gnostilaiset kristityt.

Aikana, jolloin gnostilaisuus oli voimakkaimmillaan (80–200 jaa.) kauppa- ja kulttuuriyhteydet kreikkalais-roomalaisen maailman ja Kaukoidän välillä olivat vilkkaat. Jo sitä ennen buddhalaiset lähetyssaarnaajat olivat sukupolvien ajan tehneet käännytystyötä Aleksandriassa. Englantilainen buddhalaisuuden tutkija Edward Conze on tutkimuksissaan tullut siihen tulokseen, että buddhalaiset ovat olleet kosketuksissa Tuomas-kristittyihin eli kristittyihin, jotka tunsivat ja tunnustivat Tuomaan evankeliumin ja muita gnostilaisia kirjoituksia. Perimätiedon mukaan Jeesuksen seuraaja Tuomas kävi Intiassa, mutta varmoja todisteita tästä ei ole.

 


[Yllä oleva teksti on sitaatti Pentti Tuomien kirjasta "Gnostilaisuuden historia"]