Naassenit

Naassenit oli ofiittien rinnalla toiminut kristillisen gnostilaisuuden lahko, jonka nimi tulee hepreankielen käärmettä tarkoittavasta sanasta naas (tai nahash). Lahko tunnetaan pääasiassa roomalaisen piispa Hippolytoksen kirjasta ”Kaikkien harhaoppien kumoaminen”, joka on kirjoitettu luultavasti 220-luvulla. Hippolytos pyrki kirjassaan osoittamaan, että gnostilaiset saivat oppinsa enemmän pakanallisesta ajattelusta kuin kristinuskosta ja näin tehdessään ”väärinkäyttivät” kreikkalaista filosofiaa omiin tarkoituksiinsa.

Hippolytos pitää naasseneita ensimmäisinä niiden joukossa, joita kutsuttiin yksinkertaisesti ”gnostikoiksi”, ja sanoi heidän väittäneen, että he yksin ovat kuulleet ”tiedon syvyyden”. Hän sanoi, että ”heprealaisen muodon säilyttäminen osoittaa, että heidän uskomuksensa voivat edustaa gnostilaisuuden varhaisimpia vaiheita”. Hippolytoksen mukaan naassenit sanoivat Mariamnen eli Maria Magdaleenan opettaneen heitä. Hippolytos lainasi kirjassaan naassenien kirjoituksia ja sanoi niiden sisältävän pääkohtia keskusteluista, joita Mariamnen ja Jeesuksen veljen Jaakobin väitetään käyneen. Ne olivat luonteeltaan mystisiä, filosofisia ja eksegeettisiä sekä keskittyivät enemmän hartaudenharjoituksiin kuin kosmologisiin kysymyksiin. Hippolytoksen mukaan naassenit sanoivat kirjoitustensa sisältävän suoria lainauksia Jeesuksen puheista viimeisellä ehtoollisella, ja että he väittivät olevansa Jeesuksen sanojen oikeita välittäjiä.

Hippolytoksen mukaan naassenien opit muistuttivat ofiittien oppeja. He mm. antoivat olevaisen ensimmäisille prinsiipeille samankaltaisia nimiä: ”Ensimmäinen Mies” ja ”Ihmisen Poika”. He sanoivat Ensimmäisen Miehen (Protanthropos, Adamas) olleen perusolento ennen sen erottamista yksilöiksi. Ihmisen Pojan he sanoivat olleen sama olento sen jälkeen, kun se oli yksilöity ja uponnut aineeseen. Naassenit pitivät Ensimmäistä Miestä androgyyninä, ja mm. yhdessä heidän hymnissään laulettiin: ”Sinulta, Isä, sinun kauttasi, Äiti, kaksi kuolematonta nimeä” ... ”Täydellistymisen alku on ihmisen gnosis, mutta Jumalan gnosis on täydellistä täydellisyyttä”.

Naassenien Eedenin myytissä Aadam oli tehty Ensimmäisen Miehen mallin mukaan arkonttien avulla ja kun hänet oli luotu maasta, hän jäi makaaman hengittämättä ja liikkumatta kuin patsas. Jotta hänet olisi voitu sitoa Ensimmäiseen Mieheen, Aadamille annettiin sielu. Naassenit opettivat, että Aadamista (ihmisestä) tuli kolminkertainen niin, että hänessä oli kolme luonnetta: henkinen (noeron), sielullinen (psychikon) ja ruumiillinen (choikon). He sanoivat, että tämän vuoksi on olemassa kolme luokkaa ihmisiä. Alimpaan luokkaan kuuluvat ruumiilliset ihmiset, jotka ovat aineen vankeja. Keskimmäiseen luokkaan kuuluvat tavalliset kristityt, jotka ovat kutsuttuja ja ylimpään luokkaan kuuluvat hengelliset, jotka ovat valittuja naasseneja. He sanoivat, että Jeesuksessa nämä kolme luonnetta olivat yhdistyneinä ja puhuivat hänen kauttaan näille ihmisryhmille. Elävästä vedestä, jota Jeesus tarjoaa, jokainen ihminen imee sen, mikä hänen luonnettaan houkuttelee.

300-luvulla eläneen italialaisen piispa Philastruksen mukaan egyptiläiseen perinteeseen pohjautuvat käärmettä kunnioittavat gnostilaiset lahkot tunnettiin nimillä ofiitit ja naassenit. Molemmat nimet merkitsevät käärmettä. Philastrus sanoi, että nämä lahkot väittivät polveutuvansa suoraan Eedenin Tiedon puun ensimmäisestä opettajasta eli käärmeestä, ja että heillä oli ”tieto syvimmistä asioista”. Hän sanoi naassenien olleen olemassa jo paljon ennen Jeesuksen syntymää, ja olleen sukulaisia ​​nasorealaisten (nasuraiia) ja mandealaisten (mandaiia) gnostikoiden kanssa. Itsensä suojaamiseksi naassenit kuljettivat mukanaan kolikoita tai amuletteja, joihin oli kaiverrettu käärmeen kuvia ja muita symboleja sekä mystisiä sanoja. Nämä olivat usein väriltään punaisia, mikä kuvasi käärmeen ”tulista luonnetta”.

 


[Yllä oleva teksti on sitaatti Pentti Tuomien kirjasta "Gnostilaisuuden historia"]